Duhovnost

Mario Žuvela

Jesu li tvoje ruke i danas na raspolaganju Bogu?

Jesu li tvoje ruke i danas na raspolaganju Bogu, da pomogneš onima koji su imali manje…

Mario Žuvela

Za životnu radost trebate se pobrinuti

CNAK

Blažena Djevica Marija od Krunice – spomen na odlučujuću kršćansku pobjedu kod Lepanta