Duhovnost

Don Davor Berezovski

Zajednica vjere, nade i ljubavi

Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu…

Don Davor Berezovski

Usahla ruka i okorjelo srce

Mario Žuvela

Na kraju ostaje samo jedno, jesi li ili nisi bio čovjek

Kultura

CNAK

Drama o mučeništvu Jele iz Kruševa

KRUŠEVO –  U dvorani Nadbiskupa Petra Čule u Kruševu, u ponedjeljak 5. listopada u 20 sati,…

CNAK

Predstavljen Zbornik “Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal”

CNAK

Predstavljena nova knjiga mons. Ratka Perića “Pođite i propovijedajte”