Duhovnost

Don Davor Berezovski

Usahla ruka i okorjelo srce

Isus ponovno uđe u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li…

Mario Žuvela

Na kraju ostaje samo jedno, jesi li ili nisi bio čovjek

don Damir Bistrić

Badnjak – Bog dolazi spasiti svakoga od nas

Kultura

CNAK

Drama o mučeništvu Jele iz Kruševa

KRUŠEVO –  U dvorani Nadbiskupa Petra Čule u Kruševu, u ponedjeljak 5. listopada u 20 sati,…

CNAK

Predstavljen Zbornik “Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal”

CNAK

Predstavljena nova knjiga mons. Ratka Perića “Pođite i propovijedajte”