Trebinjsko-mrkanska biskupija (župe)

Trebinjski Dekanat
GRADAC (Uznesenje BDM)
88392 Gradac
tel. 036/881-151

HRASNO (Bezgrješno Začeće, svetište)
88394 Hutovo
tel. 036/883-004; fax: 883-005

HUTOVO (Krist Kralj)
88394 Hutovo
tel. 036/882-051

NEUM (Gospa od Zdravlja)
Trg Gospe od Zdravlja 1
88390 Neum
tel./fax 036/880-048; mob. 063/350-160
e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba

RAVNO (Rođenje BDM)
88370 Ravno
tel. 036/810-475; fax 036/810-478; mob. 063/361-160

TREBINJA (Uznesenje BDM)
88375 Trebinja
tel. 036/890-111

TREBINJE KATEDRALA (Rođenje BDM)
89101 Trebinje
tel. 059/270-560; fax. 059/270-561
(Vidi Biskupski ordinarijat Mostar)

Stolački Dekanat
ALADINIĆI (Svi sveti)
88367 Crnići
tel. 036/862-319

ČELJEVO (Srce Isusovo)
88307 Višići
tel. 036/815-082

DOMANOVIĆI (sv. Josip Radnik)
88305 Domanovići
tel. 036/822-212

DRAČEVO (Uznesenja BDM)
88307 Višići
tel. 036/815-123; fax 815-550

PRENJ (sv. Mihovil Arkanđeo)
88367 Crnići
tel. 036/862-309

ROTIMLJA (sv. Petar i Pavao)
88368 Hodovo
tel. 036/861-120

STJEPAN KRST (sv. Ivan Krstitelj)
(vidi Rotimlja)

STOLAC (sv. Ilija Prorok)
88360 Stolac
tel./fax 036/853-005