Kada me Isus pita ljubiš li me

Foto: unsplash.com

Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da želi biti dio moga svakodnevnog života. Pokazujem li ja da želim  biti i dio njegova života?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da ima veličanstven plan za moju budućnost. Prihvaćam li taj plan samo djelomično ili potpuno?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da želi sa mnom podijeliti cijelu vječnost. Jesam li spreman za taj susret svih susreta?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da me želi podsjetiti kako i ja trebam ljubiti druge. Uspijevam li u tome?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da me želi usrećiti i naučiti kako usrećivati druge. Koliko to svakoga dana činim?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da me želi odmoriti kada sam umoran i opterećen. Dolazim li k njemu kada mi je teško?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da me želi naučiti kako se to živi za druge. Trudim li se to činiti?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da me želi pripremiti za nešto najbolje u životu. Jesam li svjestan toga?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da mi želi pomoći nositi križ do zore uskrsnuća. Vidim li ga u teškim trenutcima?
Kada me Isus pita “ljubiš li me”, to znači da mogu na njega računati u svakom trenutku svoga života. Računam li sada?

Mario Žuvela

 

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net