Impressum

Pastoralno informativni list hercegovačkih biskupija
Nikole Šubića Zrinskog 7
88000 Mostar
Tel. 00387 36 326-336
Fax: 00387 36 326-337
E-mail: cnak@tel.net.ba
Web: https://www.cnak.ba/

Osnivač i vlasnik
Biskupski ordinarijat Mostar

Nakladnik
Crkva na kamenu

Glavni urednik
Božo Goluža

Lektorica
Martina Arapović

Tajnica i grafička obrada
Dragana Zovko

List izlazi mjesečno.
Godišnja pretplata: BiH 30 KM; Republika Hrvatska 200 KN; ostale europske zemlje 40 EUR; USA i Kanada 80 USD; Australija i Novi Zeland 120 AUD.

Pretplate iz BiH
UniCredit Bank d.d.
3381002202723552

Pretplate iz Republike Hrvatske:
poštanskom uputnicom na adresu
Vera Mozara, Za Gospom 9, Trsteno
20235 Zaton Veliki
(Tel. 020 751-078)

Pretplate iz ostalih europskih zemalja
Privredna banka Zagreb
Radnička cesta 50
HR – 10000 Zagreb
na ime Božo Goluža
N. Š. Zrinjskog 7
BiH – 88000 Mostar
SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR29 2340 0093 2329 3676 3

Pretplate iz prekomorskih zemalja:
UniCredit Bank
Kardinala Stepinca b.b.
BiH – 88000 Mostar
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3381 3048 1215 7882
Broj računa: 2500 2755 101

List je registriran i oslobođen poreza na promet. Ministarstvo kulture i športa FBiH br. 02-15-1994/03. od 24. 7. 2003.

Tisak: Suton, Široki Brijeg

ISSN 2303-8594 (web izdanje)
ISSN 1986-8006 (tiskano izdanje)