Pouke i misli velikoga Ratzingera

Posjedovanje i sloboda

Nastavljamo s knjigom Isus iz Nazareta, Prvi dio. “Siromasi su u svojoj poniznosti blizu Božjemu srcu, za razliku od oholosti bogatih koji se oslanjaju samo na sebe.”[1] “Puko materijalno siromaštvo ne spašava. Srce onih koji ništa nemaju može otvrdnuti, može biti zatrovano i zlo.”[2] “Kulturi posjedovanja trebamo suprotstaviti kulturu unutarnje slobode.”[3] “Propovijed na Gori nije, dakle, socijalni program, to je istina. Ali socijalna pravednost može rasti samo ondje gdje Propovijed na Gori ostaje životnim opredjeljenjem čovjekovih namisli i djela.”[4] “Sveti Franjo nije imao nakanu utemeljiti Red, nego jednostavno iznova sabrati Božji narod da sluša riječ kojoj učeni komentari ne mogu oduzeti ozbiljnost poziva.”[5] “Zemlja Kralja mira nije nacionalna država – ona seže ‘od mora do mora’.”[6] “Ondje gdje čovjek gubi Boga iz svoga vidokruga, propada i mir, a prevladava nasilje sa svojim do sada neslućenim okrutnostima.”[7] “Postoje dvije vrste žalosti: žalost koja je izgubila nadu, koja se više ne uzda u ljubav i istinu i toga čovjeka iznutra razara i uništava. Ali i žalost koja dolazi iz potresenosti istinom, koja čovjeka dovodi do obraćenja, do suprotstavljanja Zlomu. Prva žalost stanuje u Judi. Drugu vrstu žalosti nalazimo kod Petra.”[8] “Svijet je pun okrutnosti, cinizma i kukavičkoga povođenja za zlom.”[9] “Čije srce ne otvrdne za bol, za nevolju drugoga, tko zlu ne otvori svoju dušu, nego trpi zbog njegove moći i tako pristaje uz istinu, to jest uz Boga, taj otvara prozore svijeta da u njega uđe svjetlo.”[10] “Žalost o kojoj Gospodin govori jest nesuobličavanje sa zlom, ona je način protivljenja onomu što svi čine i što se pojedincu nameće kao uzor ponašanja. Ovu vrstu protivljenja svijet ne podnosi, on zahtijeva prilagođavanje. Za njega je ova žalost optužba koja se opire omamljivanju savjesti.”[11] Često u trgovini čujemo: To je dobra roba, dobro nam ide i nitko nam se nije žalio na nju. Time nam trgovac želi reći da svi to prihvaćaju pa i mi trebamo pristati uz mišljenje “svih”. Samo se hrabri i odvažni ljudi mogu suprotstaviti mišljenju većine. “Vjera je hodanje zajedno s Kristom.”[12] “Raspeti je Krist progonjeni Pravednik.”[13] “Edith Stein je jednom rekla da je na putu prema Kristu onaj tko iskreno i žarko traži istinu.”[14] “Današnja teorija naginje k tomu da bi svatko trebao živjeti svoju religiju ili čak i ateizam u kojemu se nalazi. Na taj bi način postigao spasenje. Takvo mišljenje pretpostavlja vrlo čudnu sliku Boga i čudnu predodžbu o čovjeku i ispravnu načinu njegova življenja.”[15] Ta je teorija čista hereza, jer nisu sve vjere (i nevjera) iste. Krist je umro na križu da spasi čovjeka, a po toj teoriji njegova bi žrtva za mnoge bila uzaludna. “Bog traži ljude koji ‘su gladni i žedni pravednosti’ – to je put koji je svakomu otvoren. To je put koji završava kod Isusa Krista.”[16] “Organ kojim se može vidjeti Boga jest srce. Sam razum nije dovoljan.”[17] “Čovjekovo temeljno afektivno raspoloženje ovisi o jedinstvu duše i tijela i o tomu da čovjek zajedno prihvati i svoju duhovnost i svoju tjelesnost.”[18] “Uspon k Bogu događa se u silasku u ponizno služenje.”[19]  “Ljubav je vatra koja pročišćava i ujedinjuje um, volju i osjećaj.”[20] Friedrich Nietzsche: “Mi uopće ne želimo kraljevstvo nebesko. Postali smo ljudi i želimo zemaljsko kraljevstvo.”[21] Tako, ateisti ne žele kraljevstvo nebesko, nego zemaljsko, ali bez nebeskoga kraljevstva, bez vjere, bez vječnih ideala, u konačnici bez Boga sva ovozemaljska kraljevstva pretvaraju se u carstva nereda, u pakao.

Božo Goluža (priredio)

[1] Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.), Isus iz Nazareta, I., Verbum, Split, 2013., str. 89.

[2] Isto, str. 91.

[3] Isto.

[4] Isto.

[5] Isto, str. 93.

[6] Isto, str. 97.

[7] Isto, str. 99.

[8] Isto, str. 99-100.

[9] Isto, str. 100.

[10] Isto, str. 101.

[11] Isto.

[12] Isto, str. 102.

[13] Isto, str. 103.

[14] Isto, str. 105.

[15] Isto.

[16] Isto, str. 106.

[17] Isto.

[18] Isto.

[19] Isto, str. 108.

[20] Isto, str. 109.

[21] Isto, str. 110.

Izvor: Crkva na kamenu