Jasenovački mit ili igre brojkama mrtvih

Foto: vecernji.hr (susret patrijarha Bartolomeja i kardinala Bozanića)

TOMISLAV VUKOVIĆ, Kako je nastao mit (o 20.101 ubijenom djetetu u jasenovačkome logoru), Zagreb, 2015.

U Zagrebu je 9. rujna 2016. održana Međunarodna konferencija “Novomučenici: Poliperspektiva II”, koju je otvorio carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej. Sutradan, 10. rujna, u Jasenovcu s carigradskim patrijarhom služio je svetu liturgiju srpski patrijarh Irinej i drugi srpsko-pravoslavni episkopi. Donosimo sažetak gore navedene knjige T. Vukovića, novinara Glasa Koncila, o nedopustivim igrama znamenkama nastradalih za vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća na području bivše jugoslavenske tvorevine i, napose u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Nakon pojedinih brojeva komentar je u kurzivu dodala redakcija Crkve na kamenu.

I. – SVEUKUPNE ŽRTVE RATA NA PODRUČJU JUGOSLAVIJE, 1941.-1945. 

 1. U svome govoru u Ljubljani 26. svibnja 1945. Josip Broz Tito obznanjuje svemu svijetu da je za vrijeme Drugoga svjetskog rata (1941.-1945.) na području Jugoslavije ubijeno 1.700.000 ljudi (str. 19).
 2. Godine 1946. jugoslavenski komunisti šalju Pariškoj međunarodnoj reparacijskoj komisiji broj od 1.706.000 ubijenih, što je glatko odbijeno kao nevjerojatno (str. 19 i 50).

Složila se Partija i Tito u 1.700.000, samo nisu u onih 6.000 pobijenih!

 1. Subnor [Savez udruženih boraca narodnooslobodilačkog rata] istraživao je popis žrtava 1950. A kako je to činio, vidi se iz Zapisnika: “Na savjetovanju predsjednikâ komisijâ 9. siječnja 1950. predstavnici su oblasti ovako planirali/prognozirali žrtve u svojim područjima: Karlovac i Zagreb po 100.000, Osijek 30.000, Bjelovar i Split po 25.000 te Grad Zagreb 10.000, dok se Rijeka suzdržala od plana/prognoze”. Deset mjeseci kasnije Franica Padovan, tehnička tajnica komisije, izvješćuje: “Broj žrtava još… se svodi na 150.000, a ne nikako na više, i cifru od 300.000 koju smo predvidjeli nikako ne možemo ostvariti” (str. 31-32).

– Neostvariv plan, prognoza, unatoč najboljoj volji!

 1. Na temelju Imeničnoga popisa Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske iz 1946. i podataka SUBNOR-a iz 1950. Savezni zavod za statistiku sastavio je Popis 1964., koji je čuvan u posebnim sefovima u Muzeju žrtava genocida u Beogradu. Prema tomu Popisu, na području cijele Jugoslavije stradale su 597.323 osobe, oko 1.100.000 žrtava manje nego što se do tada operiralo u komunističkim govorima i medijima (str. 18-19).

– Ali se o tome moralo šutjeti, jer je oko milijun žrtava manje od “planiranih/prognoziranih”!

 1. Međutim, brojka od 1.700.000 žrtava u igri je još 1970. godine kada je Jugoslavija očekivala odštetu od Zapadne Njemačke (str. 19).

– Odštetu nije primila, jer nije htjela izići na vidjelo s cifrom od 597.323 osobe!

II. – ŽRTVE U LOGORIMA JASENOVAC I STARA GRADIŠKA

 1. Izvješće Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske, naslovljeno Zločini u logoru Jasenovac, 1946., život je izgubilo u logoru Jasenovac 500.000 do 600.000 osoba (str. 50).
 2. A prema poimeničnim podatcima te iste Zemaljske komisije iz 1947. u svim logorima NDH život su izgubile 25.773 osobe, a od toga u Jasenovcu 15.792 a u Staroj Gradiški 2.927 (str. 50).
 3. Na temelju Imeničnog popisa Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske iz 1946. i na temelju prikupljenih podataka SUBNOR-a o žrtvama rata iz 1950. Savezni zavod za statistiku Jugoslavije izradio je 1964. godine “Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941-1945” (str. 18). Prema SIV-ovu Popisu iz 1964. u Jasenovcu je stradalo: 59.188 osoba (str. 51).

– Dvadeset i osam puta manje od prvotne cifre, a deset puta manje od drugotne cifre, a pet puta manje od “planirane” brojke!

 1. Prema knjizi “Spomen područje Jasenovac”, 2006., str. 218: stradale su 69.842 osobe. I od tada broj stalno vrtoglavo raste. Evo kako:
 2. “Poimenični popis žrtava KCL Jasenovac 1941-1945”, priredili J. Smreka i Đ. Mihovilović, JUSP [Javna ustanova Spomen-područja], Jasenovac, 2007., str. 9, donosi: 72.193.
 3. Đ. Mihovilović, “Novosti”, Zagreb, 10. srpnja 2009.: 76.358.
 4. www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6284: 18. travnja 2010.: 80.914.
 5. K. Sedmak, Predsjednica Savjeta SPJ, 17. travnja 2011.: 81.988.
 6. Dana 21. veljače 2011.(!) [možda: 2012.?]: 82.077.
 7. Dana 25. prosinca 2012.: 83.156.
 8. Dana 3. svibnja 2014.: 83.463. u 10.30 h.
 9. Dana 8. svibnja 2014.: 83.484. u 9.30 h (u pet dana 20 osoba više).
 10. Danas je Popis jasenovačkih žrtava dopro do broja 83.145, prenosi auktor (str. 39).
 11. Međutim, na navedenoj adresi Interneta (8. 9. 2016.) stoji: “Ovim načinom rada prikupili smo do sada (ožujak 2013.) imena i podatke za 83.145žrtava. U KCL Jasenovac umoreno je prema naprijed navedenim podacima 39.570 muškaraca, 23.474 žena i 20.101 djece do četrnaest godina starosti.”
 12. Popis Zavoda za statistiku SIV-a iz 1964. (svega: 597.323; Jasenovac: 59.188) rukopisno je umnožen 1992. godine u deset primjeraka.
 13. Jedan od tih deset primjeraka tajnovito je dospio u Bošnjački institut i objavljen u Zürichu – Sarajevu, 1998. godine (str. 17).
 14. Kako su izgubile život 597.323 osobe na području cijele Jugoslavije? “Ubijeno 352.560”; “Poginulo – 198.758”; “Umrlo – 37.143” (str. 23).

– Očekivalo bi se da se i kod jasenovačkih žrtava izbroji tko je “ubijen”, “poginuo”, “umro”!

 1. Enciklopedije i Memorandum o Jasenovcu. Enciklopedija Leksikografskog zavoda 1958.: 500.000 do 600.000. Ista Enciklopedija godinu kasnije, 1959.: “oko 350.000” osoba.
 2. Vojna enciklopedija iz 1967. i Enciklopedija Jugoslavije iz 1971. donose u Jasenovcu oko 600.000, a u Staroj Gradiški 75.000 (str. 50).
 3. Nakon Memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, 1986., brojka je dosegnula više od milijun ubijenih Srba samo u Jasenovcu (str. 51).
 4. “Prema preciznom izračunu Radomira Bulatovića iz 1999., u logoru Jasenovac umoreno je 1.110.929 osoba, pretežito Srba” (str. 51).

– Kako su se žrtve množile ili “klonirale”?

 1. Josip Kljaković-Šantić u svojoj knjizi/rukopisu “Jasenovac – enigma holokausta” piše: “Kopirao sam čitav Popis žrtava iz 7./2011., svaku stranicu od 1. do 2050., tj. 81.998 žrtava… Tijekom više mjeseci rada pronašao sam oko 14 tisuća krivotvorina” (str. 56). Tako je Nikolić Jozo 20 puta, Nikolić Đura 24 puta, Nikolić Dušan 25 puta “kloniran” na Popisu (str. 57-58). – I to 14.000 falsifikata!

Knjiga je Kljakovićeva izišla u Zagrebu, 2016.

 1. Novi jasenovački mučenici. Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne Crkve u svome priopćenju od 5. svibnja 2010. izjavljuje: Odlučeno je “da se spomen svetih novomučenika jasenovačkih ubuduće praznuje 31. avgusta/13. septembra”.[1] Takva arhijerejska odluka o spomenu skupnoga mučeništva osoba kojima se ne naznačuje ni broj, ni ime, ni prezime, ni godište, ni profesija, ni vjera, ni djela, ni način mučeništva, ne djeluje uvjerljivo. Pogotovo kada se zna da je toj odluci prethodila sustavna propaganda poticana osobito iz srpske dijaspore, iz inozemstva. Ovdje nije jasno: radi li se o 750.000 žrtava kao što medijska kampanja jedne strane neprestano ističe. Ili oko 90.000 koliko kažu da ih je popisano u jasenovačkom katalogu? Ili neka druga brojka, već prema raznim procjeniteljima?

____________________________

[1] http://www.spc.rs/sr/saopstenje_za_javnost_svetog_arhijerejskog_sabora_0

 

Izvor: Crkva na kamenu