Sudski spisi crkvenih osoba nakon Drugoga svjetskog rata (Treći dio)

Foto: Stocksnap.io

 

Izvod iz: Upisnik “Kr”

 

Ćosić fra Mirko, p. Mate

Red. br.: 668/50.

Dan: 19. X. 1950. g.

Vojni sud Sarajevo, Sud: br.: 321/46.

Krivično djelo: Čl. 9 i 11 Z.K.N.D.

Dan suđenja: 11. XII. 1950. Spis svršen.

Odlukom Prezidijuma NS FNRJ P. br. 6386 od 24. IX. 1951. molba za pomilovanje uvažena i kazna snižena na 7. godina.

 

Bebek fra Milivoje, p. Jure

Red. br.: 737/50

Dan: 18. X. 1950.

Vojni sud Sarajevo, Sud. br. 133/46.

Krivično djelo: Čl. 11. Z.K.N.D.

Dan rješenja: 16. XI. 1950.

Izvršno! Sreski sud Široki Brijeg. Spis ustupljen na nadležnost.

 

Mikulić fra Vojislav, Marijana

Red. br.: 1052/50

Dan: 18. X. 1950.

Vojni sud Sarajevo, Pov. br. 39/50, od 12. X. 1950., Sud. br. 36/47

Dan sudskog rješenja: 9. XI. 1950.

Izvorno: Sreskom sudu Široki Brijeg. Spis ustupljen na nadležnost.

 

Babić fra Lovro, p. Andrije

Red. br.: 171/50.

Dan: 8. VIII. 1950.

(Suđen sa:

Zovko Mila p. Ivana                                  Karačić Ante, Marka

Karačić Ante, Ante                                  Karačić Božo, Franje

Karačić Božo, Ivana                                 Karačić Marko, Marka

Karačić Anica, Ivana                                Šaravanja Ante, Andrije

Šaravanja Marko, Nikole

Krivično djelo: Član 3. tač. 2 i 12 i čl. 11 Z.K.N.D.

Dan presude: 6. VIII. 1951.

Žalba: 1. IX. 1952 – molba za pomilovanje vraćena kao preuranjena.

 

Magzan fra Mirko, Pavin

Red. br.: 181/50.

Dan: 19. VIII. 1950.

Vojni sud u Sarajevu, Sud. br. 53/46, od 12. VIII. 1950. g.

Krivično djelo: Čl. 9 i 11 Z.K.N.D.

Presuda: 26. IX. 1950. g.

Temeljem Sav. izvr. vijeća Pov. br. 325/55, od 30. III. 55, Beograd, molba za pomilovanje se uvažuje i suđeni oslobađa kao i od ograničenja građanskih prava. 5-V-55. A.A.

(Odlukom Prez. FNRJ P. br. 5899 od 28. XI. 1950. molba za pomilovanje uvažena i kazna snižena na 10 (deset) godina.)

 

Papac don Mitar,[1] p. Nikole

Red. br.: 319/50.

Dan: 13. X. 1950.

Vojni sud u Sarajevu, Pov. br. 39/50, od 9. X. 1950., Sud. br. 455/45.

Krivično djelo: Čl. 14 Z.O.V.S.

Presuda: 21. X. 1950.

Izvršno! Sreskom sudu Čapljina, spis dostavljen na nadležnost.

Red.br. 733/50.

Dan: 18. X. 1950.

Krivično djelo: Čl. 9 i čl. 3. tač. 7.

Rješenje: 16. XI. 1950.

 

Grbavac fra Karlo, p. Ivana

Red. br.: 142/50.

Vojni sud Sarajevo, Pov. br. 48/50, od 3. VI. 1950., Sud, br. 317/48.

Suđen zajedno sa:

Rozić fra Damjan, p. Mije

Juraga Suzana, Antina

Kovačević Milka, ž. Bože

Škaro Janja, ž. Mije

Krivično djelo: Čl. 11 Z.K.N.D.

Dan rješenja: 27. VI. 1950.

Izvod! Sreskom sudu Duvno. Ceo spis ustupljen na nadležnost.

Dana: 29. VI. 1950.

 

Grbavac fra Karlo, Ivana

Dan prijema: 17. X. 1950.

Vojni sud Sarajevo, Sud. br. 600/46.

Krivično djelo: Čl. 3. t. 4. i 7. Z.K.N.D.

Dan rješenja: 25. XII. 1950.

Spis bio dovršen, A.A.

Odlukom Prezidijuma FNRJ P. br. 2575 od 24. IV. 1951. molba za pomilovanje nije uvažena. 8. V. 1951. A.A.

 

Penavić fra Inocent p. Ivana

Red. br. 830750.

Dan prijema: 17. X. 1950.

Vojni sud Sarajevo, Sud br. 26/III.45.

Krivično djelo: Čl. 14 u.o.v.s.

Dan sudskog rješenja: 7. XI. 1950.

Upućeno: Izvorno! Sreskom sudu Šir. Brijeg. Spis ustupljen na nadležnost.

 

Don Papac Mitar,[2] p. Nikole

Red. br. 733/50.

Dan: 18. X. 1950.

Vojni sud Sarajevo, Sud. br.: 128/46.

Krivično djelo: Čl. 9 i čl. 3. tač. 7. Z.k.n.d.

Dan sudskog rješenja: 16. XI. 1950.

Sudsko rješenje: Spis kao svršen A.A.

 

Red. br.: 142/50. (Upisnik “Kr”)

Dan prijema: 8. VI. 1950.

Organ koji upućuje zahtjev: Vojni sud Sarajevo, Pov. br. 48/50, od 3. VI. 1950., Sud br.: 317/48.

Ime optuženog: Grbavac fra Karlo p. Ivana

Rozić fra Damjan p. Mije

Šola Ilija, Ivanov

Juraga Suzana Antina

Kovačević Milka ž. Bože

Škaro Janja ž. Mije

Optuženi za krivično djelo: Čl. 3 tač. 8 Z.k.n.d.

Datum sudskog rješenja: 27. VI. 1950.

Postupak trajao: do 1 mjesec

Uručeno: Izvorno! Sreskom sudu Duvno ceo spis ustupljen na nadležnost

 

Red. br.: 668/50.

Dan prijema: 19. X. 1950.

Organ koji upućuje zahtjev: Vojni sud Sarajevo, Sud br.: 321/46.

Ime: Ćosić fra Mirko p. Mate

Optužen za krivično djelo: Čl. 11 Zknd.

Datum sudskog rješenja: 11. XII. 1950.

Postupak trajao: do 3 mjeseca

Pomilovanje: Odlukom Prezid. N.S.F.N.R.J. P. br. 6386 od 24. IX. 1951. molba za pomilovanje uvažena i kazna snižena na 7 godina.

 

Red. br.: 737/50.

Dan prijema: 18. X. 1950.

Organ koji upućuje zahtjev: Vojni sud Sarajevo, Sud br.: 133/46.

Ime: Bebek fra Milivoje p. Jure

Optužen za krivično djelo: Čl. 11. Zknd.

Datum sudskog rješenja: 16. XI. 1950.

Postupak trajao: do 1 mjesec

Upućeno: Izvorno! Sreskom sudu Široki Brijeg. Spis ustupljen na nadležnost.

 

Red. br.: 759/50.

Dan prijema: 18. 10. 1950.

Organ koji upućuje zahtjev: Vojni sud Sarajevo P. br. 39/50, 9. X. 1950. Sud. br. 408/45.

Ime: Pandžić fra Placid p. Mate

Optužen za krivično djelo: Čl. 14.

Datum sudskog rješenja: 17. XI. 1950.

Upućeno: Izvorno! Sreskom sudu Ljubuški. Spis ustupljen na nadležnost.

 

Red. br.: 75

Dan prijema: 18. IV. 1950.

Podnosilac optužbe: Javni tužilac, B:479/49

Ime: Petric Marijana fra Svetozar, sveštenik, r. 23. II. 1898. u Vinjanima, nastanjen u Mostaru
Krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 8/I Z.k.n.d.

U pritvoru od: 11-14. VI. 1949. i od 14. VI. 1949. do 8. VIII. 1950.

Datum pretresa: 19. V. 1950. i 31. V. 1950.

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 8/I Z.k.n.d.

Glavna kazna: 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom.

Opis krivičnog djela: Od 1946. g. u više navrata govorio, da bi bolje bilo da Trst pripada Italiji, da ovaj poredak neće dugo ostati, da je narodna vlast neprijateljski nastrojena prema katoličkoj crkvi i t.d. Znao za neka lica koja imaju namjeru za bjegstvo u inostranstvo a to nije prijavio narod. vlastima.

Presuda objavljena: 31. V. 1950.

Postupak na sudu trajao: 1 mjesec i 13 dana

Presuda uručena: 10. VI. 1950.

Presuda pravosnažna: 8. VIII. 1950.

Presuda uručena: 18. IX. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova, III uprava, Sarajevo

Žalba: jav. tuž. 6. VI. 1950. – Vrhov. sud, Kž: 486/50, žalba uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena.

Nova kazna: 4 (četiri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom i 2 (dvije) godine gubitka građan. prava

Molba za pomilovanje: 10. X. 1953. g. osuđeni. – Odlukom o pomilovanju br. 5441/53. od 28. XI. 1953. g. oprošten ostatak kazne te molba postala bezpredmetna

– Rješenjem Sav. Izvr. vjeća P. br. 700/55 od 16. IV. 55 molba za pomilovanje se odbija.

Predmet uzimali: 28. VI. 1950. Vrhovni sud, vratio 4. X. 1950. – 10. VII. 52. Gradska UDB Mostar.

 

Red. br.: 306

Dan prijema: 27. X. 1949.

Podnosilac tužbe: Javni tužilac, B:429/49

Ime: Dragićević Marka fra Vinko rođ. ime Mato, r. 1917. g. u Miletini, svećenik, nastanjen u Humcu sr. Ljubuški

Krivično djelo: Čl. 9/I Z.k.n.d.

U pritvoru od: 4. VI. do 7. VI. 1949. i od 7. VI. 1949. do 10. I. 1950. g.

Datum pretresa: 9. XII. 1949.

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I Z.k.n.d. i čl. 5/II Z.k.n.d. nac. vjer. razdora

Glavna kazna: 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci lišenja slobode s prinudnim radom

Opis krivičnog djela: U mjes. augustu 1948. rekao pred svjedocima:

U našoj zemlji Srbi imaju privilegije, dok se Hrvati maltretiraju, vlast u rukama drži policija i t.d.

Presuda objavljena: 10. XII. 1949.

Postupak na sudu trajao: 1 mjesec 19 dana

Presuda uručena: 24. XII. 1949.

Presuda pravosnažna: 10. I. 1950.

Presuda uručena: 9. II. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. Mostar

Žalba: 17. XII. 1949. obl. j. t. – Vrhovni sud Kž.: 5/50, 10. I. 1950. žalba uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena. Kazna: 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom.

Molba za pomilovanje: 6. VII. 1951. otac osuđenog. – Prezidijum N.S. N.R.BiH br. 3188/51 od 9. X. 1951. molba za pomilovanje uvažena i kazna snižena na tri godine.

Predmet uzimali: 29. XII. 1949. Vrhove sud, vratio 26. I. 1950. – 5. XI. 1951. Ministarstvo pravosuđa, vratilo 31. X. 1951. – 27. IV. 1952. Okr. jav. tuž. Mostar, vratili 25. VII. 1952. g.

 

Red. br.: 312

Dan prijema: 5. XI. 1949.

Podnosilac tužbe: Javni tužilac: B:367/49.

Ime: Lovrić Jurin fra Jako (rođ. ime Drago ), svještenik (sic!), r. 1919. g. u Krehin Gradac, nastanjen u Čapljini

Krivično djelo: Čl. 2, čl. 3. tač. 8 i čl. 9. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 14. X. – 23. XII. 1949. g.

Datum pretresa: 12. XI. 1949.

Optužen za krivično djelo: Čl. 3. tač. 8. Z.k.n.d. i čl. 9/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 8 (osam) godina lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 3 (tri) godine gubitka građanskih prava

Opis krivičnog djela: U aprilu 1949. g. stupio u ilegalnu terorističku organizaciju “hrvatsko bratstvo naprijed” usvojivši njihove zadatke i radio na ostvarenju istih, povezao se sa Milićević Jurom koji se zbog svog neprijateljskog odnosa prema F.N.R.J. spremao za bjegstvo u inostranstvo.

Presuda objavljena: 13. XI. 1949.

Postupak na sudu trajao: 7 dana

Presuda uručena: 19. XI. 1949.

Presuda pravosnažna: 23. XII. 1949. – Uručena 10. II. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. u Mostaru

Žalba: optuženi 21. XI. 1949. – 23. XI. 1949.- Vrhovni sud Kž: 858/49. žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: 16. II. 1951. otac osuđenog. – Prez. N.S. N.R. BiH P. 5330, 27. VIII. 51. molba nije uvažena

– 8. XII. 1952 otac osuđenog. – Sav. izv. vj. P. br. 2932/54, 28. IX. 1954. molbu odbio. – Sav. izvr. vijeće br. 2626/56., 18. XII. 56. molbu za pomilovanje odbilo.

 

Red. br.: 76

Dan prijema: 18. IV. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:278/49

Ime: Ćorić Jure fra Didak, sveštenik, r. 13. IV. 1909. u Lipnu, nastanjen u Tepčiči srez Mostar

Optužen za krivično djelo: Čl. 2 i čl. 9/I. Z.k.n.d.

Dan pretresa: 24. V. 1950.

U pritvoru od: 11.-20. V. 1949, i od 20. V. 1949. do 8. VIII. 1950.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 3. t. 3, čl. 2. i čl. 9/I Z.k.n.d.

Glavna kazna: 6 (šest) godina lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 1 (jedna) godina gubitka građanskih prava po čl. 3. Z.o k.z. od a – d [ćir.]

Opis krivičnog djela: Kriv. djelo ratni zločini, pokušaj ilegalnog bjegstva u inozemstvo, širenje nepr. propagande.

Za cijelo vrijeme rata bio tabornik ustaškog Jastrebarskog pokreta.

U avgustu 1946. pripremao se i pokušavao dva puta da se ilegalno prebaci u inostranstvo.

Od 1946. pa do dana hapšenja više puta govorio da će Amerikanci pomoću atomske energije zadobiti dominaciju u cijelom svijetu i t.d.

Presuda objavljena: 24. V. 1950.

Postupak na sudu trajao: 1 mjesec i 6 dana

Presuda uručena: 10. VI. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 8. VIII. 1950.

Presuda uručena: 25. IX. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova III uprava, Sarajevo

Žalba: optuženi: 29. V. 1950.; jav. tuž. 1. VIII. 1950. – Vrhovni sud Kž: 462/50, 8. VIII. 1950. žalba optuženog odbačena, a žalba javnog tužioca uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena.

Nova kazna: 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom i 2 (dvije) godine gubitka građanskih prava

Molba za pomilovanje: 24. VIII. 1951. majka osuđenog. – Prezidijum FNRJ br. 7385 od 8. XI. 1951. molba za pomilovanje nije uvažena.

– 15. X. 1954. osuđeni molba za pomilovanje.

Predmet uzimali: 17. VI. 1950. Vrhovni sud, vraćen 18. IX. 1950.

– 2. X. 1951. Minist. pravosuđa, vraćen 22. XI. 1951.

– 14. III. 1952. Okr. jav. tuž. Mostar

 

Red. br.: 7/49

Dan prijema: 1. II. 1949. g.

Podnosilac optužnice: Okružno javno tužioštvo – Livno, Broj: B 44/48, 31. I. 1949. g.

Ime: Grgić fra Arhanđel Mijo, Matin, Hrvat (FNRJ), sveštenik, bez imetka, ostali službenik, r. 1889. g. u Visokom, neoženjen

Mjesto izvršenja krivičnog djela: Lištani u crkvi

Opis krivičnog djela: 1. VIII, 22. VIII i 17. IX. 48., u crkvi govorio pred masom naroda, da su danas na vlasti i u partiji osobe koje idu i govore protiv Boga i da će izbiti gori rat nego što je bio 1.941.-45. – Zakon o krivičnim djelima protiv naroda i države. – Čl. 9 ZKOND

Dan pretresa: 10. II. 49.

Presuda donešena: 19. II. 1.949

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9 Zakon o krivičnim djelima protiv Naroda i države

Glavna kazna: 2 1/2 godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Presuda uručena: 22. II. 1.949.

Žalba: 25/II. 1.949 optuž. Grgić; 28. II. 1.949. J.T. Livno[3]

Primjedba: 1. III. 1949. Izvorno Vrhovnom sudu N.R.BiH Sarajevo na riješenje žalbe.

 

Red. br.: 47/49

Datum prijema: 16. II. 1949.

Podnosilac optužnice: Javni tužioc, B:19/49

Ime: Ivić p. Ive fra Kažimir, svećenik, r. 1890. g. u Rumbocima, nastanjen u Prozoru

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I Z.k.n.d. i č1. 5. o z. iz nar.

U pritvoru od: 17. X. 1948. do 14. IV. 1949. g.

Datum pretresa: 16. III. 1949.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/I Z.k.n.d. i čl. 5 z. o zabr. iz. nac. i vj. mržnje

Glavna kazna: 2 (dvije) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Vršio propagandu koja ima za cilj nasilnog obaranja postojećeg drž. uređenja u F.N.R.J. i pronosio vijesti koje izazivaju nac. i vjersku mržnju.

Presuda objavljena: 17. III. 1949.

Postupak u sudu trajao: 1 mjesec

Presuda uručena: 21. III. 1949.

Dan pravosnažnosti: 14. IV. 1949.

Presuda uručena: 6. V. 1949. Otsjeku unutrašnjih poslova pri G.N.O. Mostar

Žalba: Jav. tuž 19. III. 1949. g. i optuženi 24. III. 1949. g. – Vrh. sud Kž: 225/49. žalba optuženog odbačena, a žalba javnog tužioca uvažena i presuda u pogledu visine kazne preinačena, 4. IV. 1949.

Nova kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom.

 

Red. br.: 87

Dan prijema: 3. V. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:952/49

Ime: Šoljić pok. Ivana fra Andrija (Ilija), sveštenik, r. 1913. godine u Crnač, nastanjen u Rakitno srez Posušje

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I Z.k.n.d. i čl. 5/I. Z. o zabr. izaz. nac. i vjerske mržnje i razdora

U pritvoru od: 2. IX do 8. IX. 1949. i od 8. IX. 1949. do 29. VIII. 1950.

Dan rasprave: 18. V. 1950. i 15. VI. 1950. g.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d. i čl. 5/I. Z. o z. i r. nac. i vjer. mržnje i razdora

Glavna kazna: 2 (dvije) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Kriv. djelo širenja neprijateljske propagande i nacionalne i vjerske mržnje.

U Poklečanima srez Posušje 24. V. 1949. govorio pred više seljana da progone one ljude koji se nevjenčavaju po crkvenim propisima, da omladina ne ide na konferencije, da ne čita omladinsku literaturu, da katolici i pravoslavni ne sklapaju mješovite brakove, da su pravoslavci prokleti i t.d.

Datum objavljivanja presude: 15. VI. 1950.

Postupak kod suda trajao: 1 mjesec i 12 dana

Presuda uručena: 24. VI. 1950.

Dan pravosnažnosti: 29. VIII. 1950.

Presuda uručena: 25. IX. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova, III uprava, Sarajevo

Žalba: optuženi 15. VI. 1950.- Jav. tuž. 15. VI. 1950. – Vrhovni sud Kž: 512/50, 24. VIII. 1950. žalba javnog tužioca i optuženog uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena.

Nova kazna: 1 (jedna) godina i 10 (deset) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom i 1 (jedna) godina gubitka građanskih prava.

Molba za pomilovanje: 11. XI. 1950. osuđeni. – Prezidij N.S.N.R. BiH br. 436/51. od 20. II. 1951. molba za pomilovanje nije uvažena.

Predmet uzimali: 15. VII. 1950. Vrhovni sud, vraćen 21. IX. 1950.

– 12. X. 1950. Vrhovni sud F.N.R.K. Beograd, vraćen 27. X. 1950.

– 30. XII. 1950. Minist. pravosuđa, vraćen 1. III. 1951.

 

Red. br.: 238

Dan prijema: 1. IX. 1949.

Podnosilac tužbe: Javni tužilac, B:637/49

Ime: Bagarić Ivanov Ante zv. “Fra Ivo“, svećenik (na Humcu), r. 1919. g. u Bukovici (Duvno), nastanjen u Humcu srez Ljubuški

Krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 4. VI. do 25. X. 1949.

Datum pretresa: 30. IX. 1949.

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: U toku 1948. i 1949. na sijelima u samostanu Humac govorio pred više lica da u našem rukovodstvu sjede Nedićevci, da su u Hrvatskoj vladi sve Srbi, da je rat neizbježiv i da će pitanje rata riješiti atomska energija i t.d.

Presuda objavljena: 30. IX. 1949.

Postupak na sudu trajao: 29 dana

Presuda uručena: 7. X. 1949.

Presuda pravosnažna: 25. X. 1949.

Presuda uručena: 17. XII. 1949. G.N.O. Povjereništvo unutrašnjih poslova u Mostaru

Žalba: optuženi 30. IX. 1949. – Vrhovni sud Kž: 720/49. žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: 28. II. 1951. otac osuđenog. – Prezidijum N.S.N.R. BiH br. 1900/51 od 8. VI. 1951. molba za pomilovanje nije uvažena.

 

Red. br.: 239

Dan prijema: 1. IX. 1949.

Podnosilac tužbe: Javni tužilac, B:428/49

Ime: Stojić Ivana Cvitan zv. “Fra Drago“, svećenik, r. 1908. g. u Vel. Ograđenik, srez Mostar, nastanjen u Humcu sr. Ljubuški

Krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 4. VI. 1949 do 18. X. 1949.

Datum pretresa: 27. IX. 1949.

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 2 (dvije) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Koncem 1948. g. širio među stanovništvom neprijateljsku propagandu u cilju nasilnog obaranja postojećeg uređenja u F.N.R.J.

Presuda objavljena: 27. IX. 1949.

Postupak na sudu trajao: 26 dana

Presuda uručena: 4. X. 1949.

Presuda pravosnažna: 18. X. 1949.

Presuda uručena: 4. I. 1950. G.N.O. Povjereništvo unutrašnjih poslova u Mostaru

Žalba: 5. X. 1949. g. optuženi. – Vrhov. sud Kž.: 708/49, 18. X. 1949. žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Predmet uzimali: 10. X. 1949. Vrhovni sud, vraćeno 3. XI. 1949.,

– 25. VI. 1952. Okr. jav. tuž. Mostar, vraćen 3. VII. 1952.

– 10. VII. 1952. UDB-i Mostar

 

Red. br.: 357

Dan prijema: 21. XII. 1949.

Podnosilac tužbe: Javni tužilac, Broj B:89/49.

Ime: Granić Ilije fra Srećko, svećenik, rođen u Vašarovići sr. Ljubuški, nastanjen u Posušju
Krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 3. t. 14. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 2. III. 1949. do 4. III. i od 4. III. 49 do 31. X. 1950.

Datum pretresa: 11. I. 1950.; 6. VI. 1950.; 12. IX. 1950.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 3. tač. 14. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Od oslobođenja pa do dana hapšenja u više puta prilikom vršenja vjerskih obreda govorio protiv današnjeg poretka u našoj zemlji. U junu 1947. sastajao se sa ustaškim odmetnicima i davao im moralnu i materijalnu pomoć.

Presuda objavljena: 12. IX. 1950.

Postupak na sudu trajao: 8 mjeseci i 21 dan

Presuda uručena: 28. IX. 1950.

Presuda pravosnažna: 31. X. 1950.

Presuda uručena: 5. XII. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi 12. IX. 1950. – Vrhovni sud Kž: 691/50, žalba neosnovana, ali prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena po čl. 260 o k.z.

Nova kazna: 2 (dvije) godine i 9 (devet) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom.

Molba za pomilovanje: 6. VII. 1951. majka osuđenog. – Prezidijum N.S.N.R. BiH br. 2835/51. od 5. X. 1951. molba za pomilovanje nije      uvažena.

Predmet uzimali: 7. X. 1950. g. Vrhovni sud, vratio 17. XI. 1950.

– 26. VII. 1951. Minist. pravosuđa, vratilo 25. X. 1951.

– 14. III. 1952. Okr. jav. tuž. Mostar, vraćen 25. VII. 1952.

 

Red. br.: 74/50

Dan prijema: 18. IV. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:279/49

Ime: Burić pok. Ivana fra Didak, sveštenik, r. 1898. g. u Turiji, srez Konjic, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: Čl. 9. Z.k.n.d. i čl. 3. t. 5. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 11. do 20. V. 1949. g. i od 20. V. 49. do 25. VIII. 1950. g.

Datum pretresa: 19. V. 1950.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 2. Z.k.n.d. i čl. 3. Z.k.s.s.

Glavna kazna: 10 (deset) godina lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine gubitka građanskih prava po čl. 3 Z.O.R.R.

Opis krivičnog djela: Od oslobođenja 1945. pa do dana hapšenja vršio raznu neprijateljsku propagandu, a sve u cilju nasilnog obaranja postojećeg državnog uređenja u F.N.R.J. Pomagao licima koja su imali namjeru za ilegalno bjekstvo u inozemstvo, postrekavao drugoga na nedozvoljenu trgovinu i t.d.

Presuda objavljena: 22. V. 1950.

Postupak na sudu trajao: 1 mjesec i 9 dana

Presuda uručena: 24. VI. 1950.

Presuda pravosnažna: 25. VIII. 1950.

Presuda uručena: 18. IX. 1950. g. Ministarstvu unutrašnjih poslova III uprava u Sarajevu.

Žalba: Optuženi 22. V. 1950. – Vrhovni sud Kž: 508/50, 25. VIII. 1950. žalba djelomično uvažena i prvostepena presuda u pogledu kazne preinačena.

Nova kazna: 6 (šest) godina lišenja slobode sa prinudnim radom i 1 (jedna) god. gubitka građanskih prava.

Molba za pomilovanje: 6. III. 1951. osuđeni. – Prezidij F.N.R.J. P. br. 3108 od 10. V. 1952. molba za pomilovanje nije uvažena.

– 30. X. 1953. osuđeni. – Savezno Izvršno Vijeće Pov. br. 5441/53, 28. XI. 1953. – pušten uslovno te molba postala bezpredmetna.

Predmet uzimali: 11. VII. 1950. Vrhovni sud, vraćen 7. IX. 1950.

– 22. V. 1951. Javni tužioc F.N.R.J. Beograd, vraćen 5. VII. 1951.

– 5. IV. 1952. Ministarstvo pravosuđa, vraćen 26. V. 1952.

– 30. V. 1952. Gradska UDB Mostar, vraćen 28. VI. 1952.

– 28. VI. 1952. Okružno javno tužioštvo, vraćen 3. VIII. 1952.

– 10. VII. 1952. Grad. UDB-i Mostar.

 

Red. br.: 122

Dan prijema: 23. IV. 1949.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:62/49

Ime: Radišić p. Šimuna Rajko, sveštenik, r. 1909. u Grljevićima, nastanjen u Gorancima srez Mostar

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 8/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 8. II. do 10. II. 1949. i od 10. II. 1949. do 28. VI. 1949.

Dan pretresa: 18. V. 1949. i 8. VI. 1949.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/I i čl. 8/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: U toku 1946, 1947, 1948. širio neprijateljsku propagandu u cilju kolektivnog uznemirenja kod naroda, s namjerom obaranja postojećeg državnog uređenja u F.N.R.J. Znao za kretanje odmetnika a nije javio narod. vlastima.

Presuda objavljena: 8. VI. 1949.

Postupak na sudu trajao: 1 mjesec 16 dana

Presuda uručena: 15. VI. 1949.

Dan pravosnažnosti presude: 28. VI. 1949.

Presuda uručena: 13. VIII. 1949. Otsjeku unutr. poslova pri G.I.O. Mostar.

Žalba: optuženi 16. VI. 1949. – Vrhovni sud Kž: 463/49, 28. VI. 1949. Žalba odbačena prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: 19. VIII. 1950. majka osuđenog. – Prezidij. N.S.N.R. BiH br. 5548/50, od 12. XII. 1950. molba za pomilovanje nije uvažena.

Predmet uzimali: 20. VI. 1949. Vrhovni sud, vraćen 11. VII. 1949.

– 10. VII. 1952. Grad. UDB Mostar

 

Red. br.: 15/49

Datum prijema: 14. I. 1949.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:906/48

Ime: Zubac p. Jerke fra Marijan, sveštenik, r. 7. IV. 1897. g. u Grljevićima, nastanjen u Širokom Brijegu

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/1. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 16. II. do 22. III. 1949. g.

Datum rasprave: 14. II. 1949.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/1. Z.k.n.d. protiv nar. vlasti

Glavna kazna: 1 (jedna) godina i 6 (šest) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom.

Opis krivičnog djela: 12. X. 1948. govorio komisiji S.N.O. Šir. Brijeg da je naša država zasnovana na slabim temeljima i da može izdržati do prvog mraza i t.d.

Presuda uručena: 14. II. 1949.

Postupak kod suda trajao: 1 mjesec

Presuda uručena: 21. II. 1949.

Dan pravosnažnosti presude: 22. III. 1949. – Presuda uručena 6. IV. 1949. g. Otsjeku unutrašnjih poslova pri G.N.O. Mostar.

Žalba: Optuženi, 22. II. 1949. – Vrhov. sud Kž: 127/49, 22. III.1949. odbacio žalbu.

Nova kazna: Ukazom o pomilovanju od 5. II. 1950. ostatak kazne oprošten.

Predmet uzimali: 3. III. 1949. Vrhovni sud, vratio 5. IV. 1949.

– 4. VII. 1952. Okružno javno tužioštvo Mostar, vratili 5. VII. 1952. godine.

 

Red. br.: 77

Dan prijema: 18. IV. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:189/49

Ime: Rupčić pok. Marijana fra Bonicije, sveštenik, r. 1910. g. u Hardomilje, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: čl. 9/I, čl. 3. t. 14, čl. 8, čl. 2. Z.k.n.d. i čl. 3. t. 5/11. Z.t.s.s.

U pritvoru od: 30. IV. do 14. V. 1949. i od 14. V. 1949. do 19. VIII. 1950.

Dan rasprave: 27. V. 1950. i 3. VI. 1950.

Osuđen za krivično djelo: čl. 9. i čl. 3 t. 14. čl. 2. i čl. 8/I. Z.k.n.d. i čl. 3. t. 5. z.t.s.s.

Glavna kazna: 8 (osam) godina lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine gubitka građanskih prava po čl. 37 ok. j. t. a) – df.

Opis krivičnog djela: Krivično djelo širenja neprijateljske propagande, jatakovanje sa odmetnicima i znao je za lica koja imaju vezu sa njima, pomagao licima za bjegstvo u inostranstvo i nedozvoljenu trgovinu.

Od oslobođenja pa do dana hapšenja više puta širio neprijateljsku propagandu na razne načine. U 1946. g. sastajao se sa odmetnicima i pomagao ih, te znao za lica koja su se spremala za bjegstvo u inostranstvo i t.d.

Datum objavljivanja presude: 13. VI. 1950.

Postupak kod suda trajao: 15 dana

Presuda uručena: 13. VI. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 19. VIII. 1950.

Presuda uručena: 18. IX. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova, III uprava, Sarajevo

Žalba: optuženi 3. VI. 1950. – Vrhovni sud Kž: 485/50, 19. VIII. 1950. žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena

Molba za pomilovanje: 4. XII. 1951. osuđeni. – Prezidijum F.N.R.J. P. br. 4292 od 25. VI. 1952. molba za pomilovanje nije uvažena.

– 16. X. 1954. osuđeni. – Molba bezpredmetna.

Predmet uzimali: 27. VI. 1950. Vrhovnom sudu, vraćena 7. IX. 1950.

– 29. V. 1951. Javno tuže F.N.R.J. Beograd, vraćen 10. VII. 1951.

– 30. V. 1951. Minist. pravosuđa, vraćen 12. VII. 1952.

 

Red. br.: 191

Dan prijema: 6. IX. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:262/50

Ime: Leko Ilije fra Teofil, sveštenik, r. 1915. g. u Tihaljini, nastanjen u Međugorju srez Čapljina

Optužen za krivično djelo: Čl. 3. t. 14 i čl. 8/I Z.k.n.d.

U pritvoru od: 7. VI. do 10. VI. 1950. i od 10. VI. do 26. XII. 1950.

Dan rasprave: 15. IX. 1950., i 26. XII. 1950. g.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 3. t. 14. i čl. 8/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 1 (jedna) godina i 2 (dva) mjeseca lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Neutvrđenog dana između 20. i 30. VIII. 1945. sastajao se sa trojicom ustaških odmetnika i iste kao sveštenik ispovijedao, te neutvrđenog dana 1949. g. znao za lica koji su članovi terorističke organizacije a o tome nije javio narodnim vlastima.

Datum objavljivanja presude: 26. XII. 1950.

Postupak kod suda trajao: 3 mjeseca i 20 dana

Presuda uručena: 8. I. 1951.

Dan pravosnažnosti presude: 4. I. 1951.

Presuda uručena: 10. I. 1951. – Izdat nalog upravi Okružnog zatvora da se osuđeni 23. I. 1951. god. pusti na slobodu pošto je kaznu izdržao.

Predmet uzimali: 10. VII. 1952. Grad. UDB Mostar.

 

Red. br.: 74/50

Dan prijema: 18. IV. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:279/49

Ime: Vukojević Šimuna fra Bosiljko, sveštenik, r. 14. X. 1912. g. u Vašarovići, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: Čl. 2. i čl. 3. t. 8. Z.k.n.d. i čl. 3. t. 5. z.t.s.s.

U pritvoru od: 30. XII. 1948. do 3. I. 1949. i od 3. I. 1949. do 25. VIII. 50.

Datum pretresa: 19. V. 1950.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9/I; čl. 3. t. 8 i čl. 2. Z.k.n.d. i čl. 3. tač. 5/II z.t.s.s.

Glavna kazna: 5 (pet) godina lišenja slobode sa prinudnim radom.

Sporedna kazna: 1 (jedna) godina gubitka građanskih prava po čl. 3 Z.O.R.R.

Opis krivičnog djela: Od oslobođenja 1945. pa do dana hapšenja više puta vršio neprijateljsku propagandu, koja ima cilj nasilnog obaranja postojećeg državnog uređenja u F.N.R.J. održavao veze sa ilegalnim terorističkim organizacijama, pripremao se i pokušavao bjekstvo u inozemstvo, kupovao zlatni novac i stranu valutu i t.d.

Presuda objavljena: 22. V. 1950.

Postupak na sudu trajao: 1 mjesec i 4 dana

Presuda uručena: 24. VI. 1950.

Presuda pravosnažna: 25. VIII. 1950.

Presuda uručena: 18. IX. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova, III uprava, Sarajevo

Žalba: optuženi 3. VI. 1950. – Vrhovni sud Kž: 508/50, 25. VIII. 1950. žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

 

Red. br.: 137/51

Dan prijema: 1. VIII. 1951.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:35/51

Ime: Romić pok. Jakova Don Ante, sveštenik, r. 21. X. 1903. g. u Rakitno, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: Čl. 9/I Z.k.n.d.

U pritvoru od: 6. II. do 8. XI. 1951. g.

Dan rasprave: 12. VII. 1951. i 30. X. 1951. g.

Oslobođen: 12. VII. 1951. g. zbog pomanjkanja i nedostatka dokaza

Optužen za krivično djelo: Da je neutvrđenog dana u mjeseca 1949. i 1950. godine govorio, da naša vlast kod otkupa i mobilisanja radne snage teroriše narod, ali da to dugo neće trajati, te da su izbori u našoj zemlji samo formalnost, jer da na istima postoji samo jedna lista i t.d. i t.d.

Presuda objavljena: 12. VIII. 1951.

Postupak na sudu trajao: 12 dana

Presuda uručena: 21. VIII. 1951.

Žalba: jav. tuž. 13. VIII. 1951. – Vrhovni sud Kž: 608/51. 11. VIII. 1951. žalba uvažena i prvostepena presuda ukinuta.

Obnovljena optužba: osuđen po čl. 118 st.l.k.z.

Glavna kazna: 10 (deset) mjeseci strogog zatvora

Krivično djelo, opis: Neutvrđenog dana i mjeseca 1949. god. govorio da se narod teroriše, da to dugo neće trajati, da će se vlast u našoj zemlji promijeniti, da se izbori pravilno ne sprovode, da su današnji službenici nesposobni i t.d.

Presuda objavljena: 31. X. 1951.

Postupak na sudu trajao: 3 mjeseca

Presuda uručena: 3. XI. 1951.

Žalba: optuženi, 31. X. 1951. g. – Vrhovni sud Kž: 774/51, Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Dan pravosnažnosti presude: 4. XII. 1951.

Molba za pomilovanje: 5. I. 1952. optuženi. – Prezidij N.S.N.R. BiH br. 1482/52 od 13. V. 1952. molba za pomilovanje usvojena i ostatak neizdržane kazne oprošten.

Predmet uzimali: 28. VII. 51. Vrhovni sud, vraćen 10. IX. 1951. g.

– 3. X. 1951. Vrhovni sud, vraćen 25. XII. 1951.

– 5. IV. 1952. Minist. pravosuđa, vraćen 21. V. 1952. g.

 

Red. br.: 12

Dan prijema: 30. IV. 1952.

Podnosilac optužnice: Okružno javno tužioštvo Livno, Broj: 53, 3/52, od 21. IV. 1952. g.

Ime: Zadro pok. Ivana Željko,[4] svećenik, r. 26. III. 1914. g. u Grljevićima srez Ljubuški, nastanjen u Kongora – Duvno

Optužen za krivično djelo: Čl. 118 st. l KZ

U pritvoru od: 16. II. 1952.

Dan pretresa: 17. V. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 118, st. l K.Z.

Glavna kazna: 5 godina strogog zatvora

Opis krivičnog djela: Kriv. djelo protiv naroda i države neprijateljskom propagandom počinjeno time što je dana 25. I. 52. g. u M.N.O. Kongora pred sekr. SNO Duvno Lokmić Šefkom i kapetanom JNA Vidić Novakom rekao da je Stepinac i svi drugi fratri nevino osuđeni, da naša štampa ne piše istinu kada se radi o svećenicima i SSR-u. Što je dana 13. XII. 1951. g. u svom župnom stanu rekao Crnkoviću Ivanu oficiru J.N.A., kada mu je ovaj govorio o pobjedi naše delegacije u OUN rekao: “Ja, vidi sada kakvi su odnosi sa SSSR-om, a ja znam da je nekad glava letjela onome ko je štogod rekao protiv Staljina”. Aprila mj. 1951. g. govorio da odbornici MNO-a pljačkaju narod, te da ih narod ne voli.-

Presuda objavljena: 17. V. 1952.

Postupak kod suda trajao: 18 dana

Presuda uručena: 23. V. 1952. J.T.; 26. V. 52. optuženi

Presuda pravosnažna: 19. IX. 1952. – 8. X. 1952. Ministarstvo unutrašnjih poslova III. uprava Sarajevo (datum uručenja presude).

Žalba: 31. V. 1952. optuženi. – Vrhovni sud NR BiH Kž: 686/52, od 19. IX. 1952. Žalba odbijena i presuda potvrđena.

 

Red. br.: 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Vlašić Antin fra Ferdo, svećenik, r. 26. IX. 1920. g. u Sovići- Posušje, nastanjen u Mostaru
Optužen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

U pritvoru od: 2. VI. 1952. do 26. IX. 1952.

Dan rasprave: 7. VII. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 16 (šesnaest) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 5 (pet) godina ograničenja građan. prava

Opis krivičnog djela: U vremenu od 1949. do aprila 1952 god. u Mostaru preko optužene Jurica Ive u društvu sa I, III, IV i V. optuženim [Zvonar p. Mate fra Smiljan, Ivančić pok. Nikole fra Gaudencije, Brkić pok. Mije fra Darinko, Stojić Ivanov fra Drago] uspostavivši vezu sa VIII optuženim [Karamehmedović um. Hasana Daut] sudskim službenikom i putom podmićivanja nastavili rad na puštanju iz K.P.D. osuđenih sveštenika i drugih lica, kako bi ovi mogli i dalje nastaviti svoj neprijateljski rad protiv današnjeg državnog poretka.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 19. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi 2. VIII. 1952. – Vrhov. sud Kž: 981/52, 26. IX. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: Sav. Izvr. Vijeće Pov. br. 820/61 – 667/61 od 11. VII. 1961. moba za pomilovanje odbijena.

 

Red. br.: 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Ivančić p. Nikole fra Gaudencije, sveštenik, r. 16. II. 1900. u Grabovici – Duvno, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: član 100 k.z.

U pritvoru od: 2. VI. 1952. do 26. IX. 1952.

Dan pretresa: 7. VII. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 10 (deset) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 3 (tri) godine ograničenja građane prava

Opis krivičnog djela: U vremenu od 1949 do aprila 1952 god. u Mostaru preko optužene Jurice Ive u društvu sa I II, IV i V. optuženim [Zvonar p. Mate fra Smiljan, Vlašić Ante fra Ferdo, Brkić pok. Mije fra Darinko, Stojić Ivanov fra Drago] uspostavivši vezu sa VIII optuženim [Karamehmedović um. Hasana Daut], sudskim službenikom i putem podmićivanja nastavili rad na puštanju iz K.P.D. osuđenih katoličkih sveštenika i drugih lica, kako bi ovi mogli i dalje da nastave svoj neprijateljski rad protiv današnjeg državnog poretka.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 21. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi 29. VII. 1952. g. – Vrhovni sud Kž: 981/52, 26. IX. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: 10. IX. 1953. osuđeni.

– 3. I. 1955. osuđeni. – Odlukom S.I.V. Pov. br. br. 3000/55, od 29. XI. 1955. kazna snižena na 6 godina.

 

Red. br.: 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Brkić pok. Mije fra Darinko, sveštenik, r. 1898. g. u Dobro selo, nastanjen u Humac srez Ljubuški.

Optužen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

U pritvoru od: 3. VI. 26. IX. 1952. g.

Dan pretresa: 7. VII. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 8 (osam) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 3 (tri) godine ograničenja građane prava

Opis krivičnog djela: U vremenu od 1949 do aprila 1952 god. u Mostaru preko optužene Jurice Ive u društvu sa I, II, III i V-o optuženim [Zvonar p. Mate fra Smiljan, Vlašić Antin fra Ferdo, Ivančić pok. Nikole fra Gaudencije, Stojić Ivanov fra Drago] uspostavivši vezu sa VIII-o optuženim [Karamehmedović um. Hasana Daut] sudskim službenikom i putem podmićivanja nastavili rad na puštanju iz K.P.D. osuđenih katoličkih sveštenika i drugih lica, kako bi ovi mogli i dalje da nastave neprijateljski rad protiv današnjeg društvenog poretka u našoj državi.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 21. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. g. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo

Žalba: optuženi 30. VII. 1952. – Vrhovni sud Kž: 981/52, 26. IX. 1952., Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: 20. XI. 1953. osuđeni. – Pošto je imenovani obuhvaćen ukazom o pomilovanju od 28. XI. 1953. molba povraćena moliocu.

– [?] osuđeni molba za pomilovanje. – Rješenje S.I.V. Beograd Pov. 7/58 – 2238/57, od 27. I. 58. molba je odbijena.

 

Red. br. 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Stojić Ivanov fra Drago, sveštenik, r. 19. XII. 1908. u Vel. Ograđeniku, nastanjen u Slano – srez Dubrovnik

Optužen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

U pritvoru od: 1. VI. do 26. IX. 1952.

Dan pretresa: 7. VII. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 5 (pet) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine ograničenja građan. prava

Opis krivičnog djela: U vremenu od 1949 do aprila 1952 god. u Mostaru preko optužene Jurice Ive u društvu sa I, II, III i IV, optuženim [Zvonar p. Mate fra Smiljan, Vlašić Antin fra Ferdo, Ivančić pok. Nikole fra Gaudencije, Brkić pok. Mije fra Darinko] uspostavivši vezu sa optuženim Karamehmedović Dautom koji je bio sudski službenik, putem podmićivanja nastavili rad na puštanju iz K.P.D. osuđenih katoličkih sveštenika i drugih lica kako bi ovi mogli i dalje da nastave svoj neprijateljski rad protiv današnjeg državnog poretka.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 21. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. g. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi 30. VII. 1952. – Vrhovni sud Kž: 981/52, od 26. IX. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

 

Red. br.: 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Zvonar p. Mate fra Smiljan, sveštenik, r. 27. VII. 1919. g. u Duvnu, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: Čl. 100 i 118. k.z.

U pritvoru od: 1. VI. 1952. do 26. IX. 1952. g.

Dan pretresa: 7. VII. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 i 118 k.z.

Glavna kazna: 15 (petnaest) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 5 (pet) godina ograničenja građane prava

Opis krivičnog djela: U vremenu od 1949 god. do aprila 1952 god. u Mostaru preko optužene Jurić[5] Ive u društvu sa II, III,. IV i V. optuženim [Vlašić Antin fra Ferdo, Ivančić pok. Nikole fra Gaudencije, Brkić pok. Mije fra Darinko, Stojić Ivanov fra Drago] uspostavivši vezu sa VIII optuženim [Karamehmedović um. Hasana Daut] sudskim službenikom i putem podmićivanja nastavili rad na puštanju iz K.P.D. osuđenih sveštenika i drugih lica, kako bi ovi mogli i dalje nastaviti svoj neprijateljski rad.

U toku 1950 i 1951 god. govorio da se nedaju zavesti po ovima (misleći na komuniste), da budu pravi katolici, da se ženske neudaju za muslimane i pravoslavne, da ni ova vlast neće dugo ostati, da se za njih stara Pavelić i Maček, da oni imaju svoju vladu i vojsku u inostranstvu i t.d.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 19. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi 28. VII. 1952. – Vrhovni sud Kž: 981/52, 26. IX. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Predmet uzimali: 9. VIII. 1952. Vrhovni sud, vraćen 3. XI. 1952. g.

 

Red. br.: 131/52

Dan prijema: 14. VII. 1952.

Optužnicu podnio: Javni tužilac, B:57/52

Ime: Rupčić pok. Marijana fra Ljudevit, svećenik, r. 26. IX. 1920. g. u Hardomilje, nastanjen u Veljaci srez Ljubuški

Optužen za krivično djelo: Čl. 118/I k.z.

U pritvoru od: 15. III do 20. XI. 1952. g.

Dan pretresa: 21. VIII i 9. IX. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 118/I k.z.

Glavna kazna: 4 (četiri) godine strogog zatvora

Opis krivičnog djela: U toku 1950, 1951 i 1952 g. u Veljacima srez Ljubuški pred raznim licima širio neprijateljsku propagandu govoreći: Da je grešan svaki onaj koji je u vlasti, da će sve ovo ubrzo proći, da pošten čovjek nemože biti državljanin u ovoj zemlji, da netreba stupati u S.R.Z., da će zapadne sile dovesti na vlast kralja Petra, Mačeka i ostale emigrante, ako ne milom a ono silom, da su muslimani na vlasti na glavnim mjestima i t.d. i t.d.

Presuda objavljena: 9. IX. 1952.

Postupak kod suda trajao: 1 mjesec i 25 dana

Presuda uručena: 22. IX. 1952.

Presuda pravosnažna: 20. XI. 1952.

Presuda uručena: 16. XII. 1952 g. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuž. 30. IX. 1952. g. – Vrhovni sud, Kž: 1189/52, 20. XI. 1952. Žalba odbačena prvostepena presuda potvrđena.

Predmet uzimali: 8. VIII. 1952. Okr. jav. tuž. Mostar, vraćen 20. III. 52.

– 7. X. 52. Vrhovni sud, vraćen 12. XII. 52.

 

Red. br.: 137/52

Dan prijema: 5. VIII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:75/52

Ime: Barbarić Jakova fra Mladen, svećenik, r. 15. VIII. 1898. u Blizancima srez Mostar, nastanjen u Tepćići srez Mostar

Optužen za krivično djelo: Čl. 110/I Kz. i Čl. 118/I Kz

U pritvoru od: 31. III. do 29. XII. 1952. g.

Dan pretresa: 2. IX. i 4. X. 1952. g.

Osuđen za krivično djelo: 118/I k.z. i 110, Kz.

Glavna kazna: 6 (šest) godina strogog zatvora

Opis krivičnog djela: U VIII/1946 pokušao bjegstvo iz države preko Dubrovnika skupa sa Didakom Ćorićem sobom ponio 10.000 Din. i 40 dolara.

U I i martu 1952 razgovarajući sa Pavlović Jozom i Jerkić Ankom u Slipćićima govorio im kako ovu vlast svak mrzi te da će brzo doživjeti slobodu, da nema bratstva nego samo da je na papiru itd.

Presuda objavljena: 4. X. 1952.

Postupak kod suda trajao: 1 mjesec i 29 dana

Presuda uručena: 14. X. 1952. g.

Presuda pravosnažna: 29. XII. 1952.

Presuda uručena: 14. II. 1953. Državnom sekretarijatu za unutrašnje poslove Sarajevo.

Žalba: 22. X. 1952. optuženi. – Vrhovni sud Kž: 1303/52, 29. XII. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Predmet uzimali: 8. VIII. 1952. Okr. jav. tuž. Mostar, vraćen 28. VIII. 52.

 

Red. br.: 26/53

Dan prijema: 16. I. 1953.; 30. IV. 1952.[6]

Podnosioc optužnice: Okružno javno tužilaštvo Livno, B:3/52

Ime: Zadro pok. Ivana Željko,[7] svećenik, r. 26. III. 1914. g. u Grljevići – Ljubuški, nastanjen u Kongori srez Duvno

Optužen po čl. 118/I k.z.

U pritvoru od: 16.II.1952. do 19. IX. 1952. g.

Dan pretresa: 17. V. 1952.

Osuđen po članu: Čl. 118/I K.z.

Glavna kazna: 5 (pet) godina strogog zatvora

Opis krivičnog djela: Dana 25. I.1952 god. u M.N.O. Kongora srez Duvno pred više lica govorio: da je Stepinac kao i svi drugi fratri nevino osuđeni i da se ni jedan od njih nije borio protiv N.O.P., da naša štampa ne piše istinu, kada se radi o svećenicima, da je Stepinac spasio milione duša od pokolja, da su fratri u Širokom Brijegu nevini poubijani i t.d. i t.d.

Presuda objavljena: 17. V. 1952.

Postupak na sudu trajao: 18 dana

Presuda uručena: 26. V. 1952.

Dan pravosnažnosti presude: 19. IX. 1952.

Presuda uručena: 8. X. 1952. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo

Žalba: optuž. 31. V. 1952. – Vrhovni sud Kž: 686/52, 19. IX. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Predmet uzimali: Okružni sud Livno K:12/52.

[1] Upisan dva puta, ovdje prvi put.

[2] Upisan dva puta, ovdje drugi put.

[3] Nije unesena odluka po optužnici.

[4] Upisan dva puta, ovdje prvi put.

[5] Pogrješno upisano. Treba: Jurice.

[6] Ovo je dopisano crvenom bojom.

[7] Upisan dva puta, ovdje drugi put.

Izvor: Crkva na kamenu