Kultura

Poema o Vukovaru

Stoji grad, pod kišom čelika, ognja i smrti Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, Vukovar. Iz krvi…