Pasionska tradicija stare Imote upriličena u Drinovcima

Foto: www.grude-online.info

Uputi se tužna mati – pasionska tradicija stare Imote izvedena je u nedjelju 24. ožujka, u župnoj crkvi u Drinovcima. Ovu svečanost pasionske tradicije predstavili su Crkveni pjevački zbor Gospe od Anđela Imotski, glumci pasionske igre Muka Gospodina našega Isusa Krista župe sv. Franje Imotski, pučki pivači iz župe sv. Ilije Proroka Studenci i klapa Bratovština Gorica-Sovići. Nastupili su kantači Gospina plača iz župa sv. Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići, sv. Luke – Podbablje (Grubine), Presvetoga Trojstva – Slivno, Gospe od Karmela – Zagvozd, Svih Svetih – Zmijavci, Runovići, Krstatice, Poljica, župa Biokovska. Animaciju i odabir su učinili: Anđelko Nikolić i Joško Ćaleta.
Pasionskom baštinom stare Imote prikazano je suprotstavljanje urbanih i ruralnih korizmenih tradicija Imotske krajine – zbora Gospe od Anđela naspram kantanja kantača iz Grubina, Zmijavaca i Slivna kojima su pridodana pjevanja rubnih područja brdskih Studenaca i stare Imote (Gorice-Sovića).
Izvođači su se predstavili s tradicionalnim korizmenim pjevanjima. Kako onim crkvenim, zborskim pjevanjima, tako i onim pučkim koji se ispjevavaju na Putu križa – kantanje Muke Isusove. U tom suprotstavljanju urbanih i ruralnih tradicija želi se naglasiti različitost, ali i bogatstvo korizmene tradicije na ovim prostorima.
Posebno upečatljive trenutke predstavile su scene prikazanja pasionske igre Muke Gospodina našega Isusa Krista.
Izvođači će već sljedećega vikenda od 29. do 31. ožujka održati koncert i u Slavoniji (u Osijeku, Vinkovcima i Vukovaru), a nakon toga u Slivnu 8. travnja, u Podbablju 9. travnja, u Zmijavcima 10. travnja, te u Imotskom 16. travnja.

Izvor: Crkva na kamenu/www.grude-online.info