Najave

Sveta Misa u povodu Marijatona

Povodom ovogodišnjeg Marijatona koji je jedinstveni godišnji događaj za cjelokupnu obitelj Radio Marije i povezuje sve postaje RM u svijetu,…

Križni put na Hum

Na našu mostarsku Kalvariju – Hum i ove ćemo se godine, ako Bog da, u pokorničkom hodu i razmatranju otajstva…