Proslava sv. Tome apostola

Župna zajednica na Bijelome brijegu u Mostaru proslavit će u srijedu, 3. srpnja 2024.,zaštitnika župe sv. Tomu apostola. Bliža priprava za ovu župnu svetkovinu bit će trodnevnica koja je započela 30. lipnja. Svaku večer trodnevnice bit će mogućnost za svetu ispovijed.

Nedjelja, 30. 6., prva večer trodnevnice

8, 10 sati- župnik

18 sati – fra Marko Bandić, župni vikar Humac – Ljubuški,

Pjeva: zbor iz Ljubuškog

Ponedjeljak, 1. 7., druga večer trodnevnice

18 sati – fra Fran Ćorić, župni vikar sv. Petar i Pavao Mostar, pjeva: zbor mladih sv. Toma

Utorak, 2. 7., treća večer trodnevnice

18 sati – don Marin Krešić, župnik Aladinića,

Pjeva: župni dječji zbor Blizanac

20 sati – sati koncert i tombola

Srijeda, 3. 7., patron župe sv. Toma (Misa se slavi u novoj crkvi)

18 sati – fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije

Pjeva: mješoviti župni zbor sv. Tome