Najave

"Nemojte štedjeti ljubav i dobrotu!"

Adventska akcija

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i ove godine organizira tradicionalnu akciju „Paket ljubavi“. Akcija se odnosi na prikupljanje namirnica i…

Jelini dani u Kruševu

Tijekom 2018. pronašli smo i ekshumirali Jeline kosti na Krivodolu u ogradi Gabruša. Pronađene i ispitane kosti “mučenice” Jele 14.…