Proslava 50. obljetnice izgradnje crkve u Vrdima

Selo Vrdi, gledajući kroz povijest, pripadalo je raznim župama. Prije 1871. godine i tadašnjeg formiranja više novih župa, prateći Matice krštenih, umrlih i vjenčanih dalo bi se zaključiti da su Vrdi pripadali staroj župi Gradac. Godine 1871. formirane su nove župe, između ostalih, župa Goranci odvojila se od stare župe Gradac kao nova župa, župa Drežnica odvojila se od stare župe Rakitno kao nova župa, i po toj novoj podjeli Vrdi su pripali novoformiranoj župi Drežnica iako do tada nisu bili dio iste župe.
Osnivanjem nove župe, i zbog same blizine i svećenika i župne kuće i crkve, vjerski život je počeo bujati, kako u samoj župi Drežnica, samim time i u Vrdima. Svake nedjelje išlo se na svetu Misu u župnu crkvu, djeca su išla na vjeronauk u Drežnicu, slavile su se svetkovine, dijelili sakramenti, blagoslov polja bi bio redovit.
Crkva u Vrdima završena je 1972. godine a svečani blagoslov crkve bio je 1. srpnja 1972. Za zaštitnike crkve izabrani su apostolski prvaci sv. Petar i sv. Pavao. Svečanu svetu Misu predvodio je biskup Pavao Žanić. Radost mještana, njihovih gostiju je bila neizmjerna.
Povodom 50. obljetnice izgradnje crkve u Vrdima, a sve kako bi nas dočekala u punom sjaju na svoj rođendan, urađeni su određeni zahvati i to kompletna fasada, zamjena svih otvora kako na crkvi tako i na sakristiji, kompletan namještaj u sakristiji, unutarnje bojenje zidova, pranje i bojenje crijepa, postavljanje novih pločica u crkvi i u dvorani, uređenje okoliša i ostalo.
Svečana Misa i proslava 50. obljetnice crkve u Vrdima bit će na Petrovdan, 29. lipnja 2022. u 18 sati. Misno slavlje predvodi mons. Petar Palić.

Izvor: Crkva na kamenu