Raspored dijeljenja sakramenta svete Krizme u 2016. godini

Ožujak

13. ožujka – V. korizmena nedjelja Gradac

Travanj

2. travnja – subota Blagaj-Buna

3. travnja – II. vazmena nedjelja Gorica-Struge – 9 sati

Gabela – 11 sati

9. travnja – subota Čitluk

10. travnja – III. vazmena nedjelja Klobuk

Ljuti Dolac (generalni vikar)

16. travnja – subota Humac

Mostar – Sv. Ivana – 16 sati

17. travnja – IV. vazmena nedjelja Kočerin

23. travnja – subota Mostar – Sv. Petra i Pavla

24. travnja – V. vazmena nedjelja Posušje

Sv. Marko Mostar – Sv. Marka i sv. Luke / Cim-Ilići – 16 sati

30. travnja – subota Široki Brijeg (biskup i generalni vikar)

Svibanj

  1. svibnja – VI. vazmena nedjelja Domanovići

Grljevići (generalni vikar)

7. svibnja – subota Stolac

Kruševo – 16 sati

8. svibnja – VII. vazmena nedjelja Jare (generalni vikar)

14. svibnja – subota Duvno

15. svibnja – Duh Sveti Mostar – Katedrala

Dračevo (generalni vikar)

21. svibnja – subota Čerin

22. svibnja – Presveto Trojstvo Buhovo

Gabela Polje (generalni vikar)

28. svibnja – subota Međugorje

Goranci – 16 sati

29. svibnja – IX. nedjelja kroz godinu Mostar – Sv. Tome

Lipanj

4. lipnja – Prečisto Srce Marijino Drinovci

Mostar – Sv. Mateja – 16 sati

5. lipnja – X. nedjelja kroz godinu Čeljevo (generalni vikar)

11. lipnja – subota Seonica

12. lipnja – XI. nedjelja kroz godinu Prenj: Prenj i Aladinići

Gradina (generalni vikar)

13. lipnja – Sv. Ante Padovanski Ploče – Tepčići

Raskrižje (generalni vikar)

18. lipnja – subota Rašeljke: Rašeljke, Grabovica, Prisoje i Vinica

Polog (generalni vikar)

19. lipnja – XII. nedjelja kroz godinu Čapljina

24. lipnja – Rođenje sv. Ivana Krstitelja Konjic (biskup Marko Semren)

25. lipnja – subota Rakitno

Kolovoz

28. kolovoza – nedjelja – Gospa od zdravlja Neum

 

Izvor: Crkva na kamenu