Raspored ispovijedanja u Mostaru za Uskrs 2017.

Raspored  ispovijedanja  u  Mostaru  za  Uskrs  2017.

Nedjelja 2. 4. Vrde 14 sati

Polog 15 sati

Petak     7. 4. Sv. Toma – Mostar u 19 sati

Subota  8. 4. Potoci 14 i 15 sati

Katedrala – Mostar 9 sati djeca

Sv. Matej – Mostar 10 sati djeca

Sv. Ivan – Mostar 11 sati djeca

Sv. Toma i sv. Luka – Mostar u 12 sati djeca

Sv. Marko i sv. Luka Cim i Ilići – Mostar u 19 sati

Nedjelja       9. 4. Buna 14 i 15,30 sati

Ponedjeljak 10. 4. Sv. Matej – Mostar 9, 16,i  19 sati

Utorak         11. 4. Sv. Ivan – Mostar 9, 15 i 19 sati

Srijeda         12. 4. Katedrala – Mostar 9, 15 i 19 sati

Sv. Petar i Pavao – Mostar – prije  jutarnjih i večernjih svetih Misa.