Ređenje i ustoličenje izabranoga biskupa Kotorske biskupije mons. Ivana Štironje

Ređenje izabranoga biskupa Kotorske biskupije mons. Ivana Štironje bit će na uskrsnu srijedu 7. travnja 2021. u 11,00 sati u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru.
Zareditelji su splitsko-makarski nadbiskup metropolit mons. Marin Barišić, u zajedništvu s barskim nadbiskupom i apostolskim upraviteljem kotorskim mons. Rrokom Gjonlleshajem, te mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrakanskim mons. Petrom Palićem.
Ustoličenje je predviđeno dvadesetak dana kasnije, točnije 27. travnja, na blagdan bl. Ozane Kotorke, u katedrali sv. Tripuna u Kotoru.
Izabrani biskup Ivan svim je srcem želio da ređenje bude u Kotoru, kao što je to i obznanio na svetkovinu sv. Tripuna u kotorskoj katedrali 3. veljače 2021., no došlo je do promjene zbog iznimno loše epidemiološke situacije u Crnoj Gori i ograničenog kretanja i komunikacije. Nažalost, trenutačno se epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini znatno pogoršava, i neizvjesno je kako će se dalje odvijati. Budućnost i svoj život predajemo Božjoj Providnosti.

Opis grba izabranoga kotorskog biskupa Ivana

Biskupski grb mons. Ivana Štironje, izabranoga kotorskog biskupa, izradio je dr. Renato Poletti iz Rima. Kao što je uobičajeno za biskupske grbove, sastoji se od:

  1. – štita, kao središnjega dijela, koji sadrži simbole preuzete iz osobnih ideala, obiteljskih i/ili drugih tradicija, životnoga okruženja ili nečega drugoga;
  2. – križa s jednim poprečnim krakom, zlatne boje, postavljena okomito iza štita, što je znak biskupskoga dostojanstva, s pet crvenih ukrasa kao simbol pet Kristovih rana;
  3. – prelatskoga šešira (galero) s vrpcom od dvanaest resa koje vise, po šest sa svake strane, sve u zelenoj boji;
  4. – donje trake na kojoj je istaknuto geslo.

Dok su križ i šešir s resama nepromjenjivi dijelovi svakoga biskupskoga grba, štit i geslo nastaju osobnim izborom, poštujući grboslovna pravila.

Mons. Štironja, za svoj je biskupski grb izabrao štit plave boje s jednom osmokrakom srebrnom zvijezdom, te s rezom u obliku dva crvena zastora koji stoje poput šatora te svojom bojom upućuju na mučeničku crvenu boju zaštitnika kotorske katedrale sv. Tripuna te brojnih svetaca i mučenika koji svojim primjerom rese Kristovu Crkvu. Na heraldički desnom crvenom zastoru nalazi se Kristogram ΧΡ između grčkih slova Alfa i Omega, koja označavaju Krista Božjega pomazanika. Na heraldički lijevom crvenom zastoru nalazi se golub sa sedam zraka, kao simbol Duha Svetoga i sedam njegovih darova koje biskup dijeli sakramentom svete krizme.
Geslo. Izabrani biskup Ivan svoje je geslo uzeo iz Prve poslanice sv. Ivana apostola i evanđelista, svoga nebeskog zagovornika, koje glasi: Bog je ljubav, latinski: Deus caritas est. Cjelovita svetopisamska misao iz koje je uzeto geslo, glasi: Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu (1 Iv 4,16). Evanđeoska ljubav u središtu je i njegova mladomisničkog gesla: O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka (Ps 89). Ljubav je jedna od tri bogooblične ili teologalne krjeposti te s vjerom i nadom postaju temelj i smisao čovjekova življenja. To je izvor čovjekove istinske sreće, mira i radosti.
Kristov simbol – Kristogram. Na desnom crvenom zastoru prikazan je srebrni Kristogram ΧΡ (grčka slova „hi“ i „ro“). To su prva dva slova Kristova imena na grčkom „Χριστός“  – Hristos, što znači Pomazanik. Inicijali su to našega spasitelja i otkupitelja Isusa Krista, koji  postaju inicijali i znak prepoznavanja svakoga kršćanina.
Grčka slova Α i Ω (alfa i omega) podsjećaju da je Krist punina objave i ispunjenje Očeva obećanja, početak i svršetak. On je trajni lik Božji… (Fil 2,6-11). Sv. Ivan kaže: Evo šatora Božjega s ljudima, On će prebivati s njima… Evo sve činim novo, ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak (Otk 21,3-6), a u Djelima apostolskim čitamo: Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti (Dj 4,12).
Simbol Duha Svetoga. Na heraldički lijevom crvenom zastoru nalazi se golubica raširenih krila iz koje prema dolje ide sedam zraka. Simbol je to Duha Svetoga i njegovih sedam darova. Duh je Božji lebdio nad vodama. Sv. Matej ga u svom Evanđelju opisuje kao goluba koji dolazi nad Isusa kod krštenja na Jordanu a Očev glas obznanjuje: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! (Mt 3,17). Golub kao simbol Duha Svetoga označava posvetiteljsku ulogu misionarske Crkve koja je nositeljica misije koju baštini od Krista koji ju šalje u svijet: Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Mt 28,19). Duh Božji Crkvu vodi, snaži, hrabri, posvećuje te u isto vrijeme osposobljava svakoga kršćanina da sakramentalnom snagom Duha Svetoga svjedoče vjeru, nadu i ljubav, te šire mir i radost koji izviru iz Kristova Srca koji obećava svojim apostolima: Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje (Dj 1,8). Izabrani biskup Ivan svoju je župničku službu završio u svetištu i župi Studenci koja je posvećena Presvetomu Srcu Isusovu.
Srebrna zvijezda dominira na plavom polju koje poput sklopljenih ruku, između dvaju crvenih zastora, dodiruju križ po kojemu je svijet otkupljen i spašen, a kojega je svojom krvlju, još u trećem stoljeću počastio sv. Tripun, zaštitnik Kotorske biskupije. S križa se milost otkupljenja i spasenja izlijeva na cijeli svijet; s križa je Isus, preko svoga učenika Ivana, ostavio čovječanstvu svoju Majku, Zvijezdu mora i Majku Crkve. Sve to označava osmokraka zvijezda koja je vidljiva i na grbu pape Franje a koju je preuzeo i biskup Ivan te stavio u svoj biskupski grb kao znak vjernosti i povezanosti s Petrom naših dana. Zvijezda je resila i grb blagopokojnoga biskupa Marka Perića, koji je iz Hercegovine, kao i izabrani biskup Ivan, došao na katedru kotorske biskupije 29. travnja 1981. godine.
Gospi je posvećen veći broj župa i crkava u Kotorskoj biskupiji kao i četiri svetišta: Gospa od zdravlja, Gospa od Škrpjela, Sveta Marija – Ratac te Gospa od milosti. U Trebinjskoj biskupiji, iz koje dolazi biskup Ivan, tomu je slično. Više je župa posvećeno Gospi na čelu sa katedralom u Trebinju te svetištem Kraljice mira u Hrasnu. Gospa se časti i u Dubravama rodnom kraju biskupa Ivana, krsnoj župi Prenju kao i u župi Sviju Svetih, Aladinići, kojoj pripada njegova obitelj. Gospi su se rado utjecali sada pokojni roditelji izabranoga biskupa Ivana, Anica i Stojan, što je nastavljeno i u obiteljima braće i sestara.
Uz to, svoju je svećeničku službu izabrani biskup Ivan započeo pod okriljem Velike Gospe u Dračevu, nastavio pod okriljem Bezgrješne u Tanzaniji, te po povratku u domovinu pod okriljem Marije Majke Crkve župnikovao u mostarskoj katedrali.
Gospu vjerni puk istoka i zapada, katolici i pravoslavci cijeloga svijeta časte kao svoju duhovnu majku. Ona nas majčinski ne samo zagovara nego i ujedinjuje te na moru života vodi k Isusu.
Plava boja simbol je i nebeskoga svoda koji slavu Božju kazuje i naviješta djelo ruku Njegovih (usp. Ps 19), kao i plavoga mora koje zapljuskuje Kotorsku biskupiju, čiji vjernici stoljećima žive uz more, na moru i od mora. Plavo polje grba simbolizira i beskrajna oceanska prostranstva, kao i otvorenost duha koju Kristova Crkva ima prema svim narodima bez obzira na boju kože, vjeru i naciju. Toj otvorenoj misionarskoj Crkvi pripada i biskup Ivan, koji kao bivši misionar želi biti otvoren prema svima, te Kristovim primjerom i ljubavlju želi svjedočiti svoju pastirsku službu u novoj, višenacionalnoj i viševjerskoj sredini te graditi mostove zajedništva, prijateljstva i uvažavanja prema svim ljudima dobre volje.
Plava boja označava i rijeke na kojima leže sjedišta hercegovačkih biskupija, Mostar na Neretvi, Trebinje na Trebišnjici, kao i općinsko središte Stolac koje leži na rijeci Bregavi, kamo pripadaju i rodne Dubrave izabranoga biskupa Ivana.
Boje koje se nalaze u grbu, podsjećaju i na trobojnicu, čime se označava porijeklo i pripadnost biskupa Štironje hrvatskomu narodu, koji je već četrnaest stoljeća odan Petrovoj stolici, živeći u poštovanju i prijateljstvu s drugima narodima na ovim prostorima.