Svete Mise na Svi Svete i Dušni dan

Donosimo raspored svetih Misa na Svi Svete i Dušni dan u mostarskim grobljima ali i u drugim hercegovačkim župama (preuzeto sa župnih stranica):

MOSTAR

SVI SVETI
11 – Masline
11 – Donja Jasenica
10 – Smrčenjaci
12 – Djevojačko Groblje – Sv. Ante
13 – Rodoč
15 – Gornja Jasenica
16 –  Orlac

DUŠNI DAN
10 – Kolenje-Ilići
11 – Šoinovac
12 – Gorica-Cim
15 – Sutina
16 – Raštani
11 – Gornji Polog
15 – Ovojci

ŽUPA JABLANICA I DREŽNICA

26. 10. 2019. Javorik – 12 sati
27. 10. 2019. Jablanica – 10 sati
Vrde (groblje) – 12 sati
Perutac – 14 sati
11. 2019. – SVI SVETI
Glogošnica – 9 sati
Radešine (groblje) – 11 sati
Jablanica (groblje) – 13 sati
Donja Drežnica – župna crkva, patron župe, sveta Misa u 11 sati i molitva na Raičevu groblju pored crkve.

2. 11. 2019. – DUŠNI DAN
Ćopi – 10 sati
Kremenac – 11 sati
Gornja Grabovica – 12 sati
Donja Grabovica – 13 sati

3. 11. 2019.
Jablanica – 10 sati
Vrde – 10 sati
Gornja Drežnica (Raičevo groblje) – 12 sati
Gornja Drežnica (Šarića groblje) – 13 sati

ŽUPA BLAGAJ-BUNA

SVI SVETI
Lakševine – 11 sati
Bunica – 14 sati
Koto (Kosor) – 14 sati
Ortiješ – 15 sati
Gnojnice – 15 sati
Vojno groblje – 16 sati

DUŠNI DAN
Kočine – 14 sati
Dračevice – 15 sati
Kamena (3. 11. 2019. – 14 sati)

 

ŽUPA ČERIN

SVI SVETI
9 – Grmine, Hrvatskih vitezova, Čalići
11 – Elezovac, Pododaci, Dugandžića groblje
13 – Gornji Hamzići, Šarčevo groblje, Gornji Čmarevac
15 – Čerin, Gornji Mali Ograđenik, Stojića groblje

DUŠNI DAN
8 – crkva u Čerinu
9 – Šušnjar
9,30 – Podišta
11 – Bakri

ŽUPA DRINOVCI

SVI SVETI
Blaževići – 9 sati
Bili Greb – 10 sati
Drinovačko Brdo – 11 sati
Bartuluša 11,30 sati.

ŽUPA HRASNO

31.10.
11 – Zriješ njive (Misa), (župnik)

SVI SVETI
9,30 – Brštanica (Misa), (župnik)
11 – Župna crkva (Misa svetkovine i molitva kod Spomenika…), (župnik)
13,15 – Vinine/Malo groblje/Buljke/, (Molitva), (župnik)
14 – Vinine (Misa), (don Milenko Krešić)
14 – Gornje Hrasno (Misa), (župnik): Poslije Mise kratki pohod grobljima!
15 – Svitava (Misa), (don Pero Pavlović)

DUŠNI DAN
9 – Grbušina Lokva (Misa), (župnik)
10 – Cerovo (Misa), (don Nikola Menalo)
11 – Obaljeno groblje (Misa), (don Mladen Šutalo)
14 – Bajovci (Misa), (don Tomislav Ljuban)
14,30 – Kolojanj (Molitva), (župnik)
15 – Toplica (Misa), (don Milenko Krešić)
15 – Dašnica (Misa), (don Mladen i don Marko Šutalo)
15 – Borut (Misa), (župnik)

ŽUPA SV. ANTE GRABOVICA

SVI SVETI
8 – župna crkva
9,30 – groblje Bukova Gora
9,30 – groblje Kuštrino Brdo
11 – groblje Grabovica
11 – groblje Pod Grginim Gajem

DUŠNI DAN
9,30 – groblje Zidine
11 – groblje Korita

ŽUPA HUMAC

SVI SVETI
7 – Humac – crkva
9 – Ljubuški – crkva

Groblja
Hardomilje – Žabar – 9
Mostarska Vrata – Novo groblje – 9
Prolog – Novo groblje – 9
Bijača – 9
Crnopod – 9
Hardomilje – Pivnice – 11
Crveni Grm – Kukavice – 11
Zvirići – 11
Humac – Kosova Gorica – 11
Hrašljani – Ligat – 11
Mostarska Vrata – Staro groblje – 11
Radišići – Krvnica 11 Humac – Novo groblje – 15
Hrašljani – Vitaljina – 15
Lisice – 15
Pregrađe – Jabuka – 15
Cerno – 15
Teskera – Karamenovine – 15
Hardomilje – Staro groblje – 15

DUŠNI DAN
7 i 18 – Humac – crkva
18 – Ljubuški – crkva

Groblja
Crveni Grm – Radalj – 9
Prolog – Kamenice – 11
Radišići – Novo groblje – 11
Hrašljani – Staje – 11
Gradsko groblje – 11

ŽUPA IZBIČNO

SVI SVETI
Donja Britvica – 10 sati
Liskovac-Sekača – 12 sati
Izbično – 15 sati

DUŠNI DAN
Prusine – 10,30 sati
Vranjkovci – 11,45 sati

ŽUPA KOČERIN

SVI SVETI
Sunčenjak – 9,30 sati
Kočerin – 11 sati
Crne Lokve – 11 sati
Sajmište – 14 sati
Podvranić – 14 sati
Rujan – 15,30 sati
Ivankovića Dolac – 15,30 sati

DUŠNI DAN
Karača – 11 sati
Police – 11 sati
Privalj – 14 sati
Medine Stanine – 14 sati

ŽUPA KRUŠEVO

SVI SVETI
Krivodol – 9 sati
Sretnice – 10,30 sati
Sajmište – 15 sati

ŽUPA LEDINAC

SVI SVETI
Tomića groblje – 8,30
Podledinac – 9,30
župna crkva – 11

DUŠNI DAN
groblje Medovići – 8,30
groblje Višnjica – 9,30
groblje Ledinac – 11

ŽUPA NEUM

SVI SVETI
9 – Crkva (ispovijed od 8,30)
9,30 – Jazina
10 – Donji Klek
11 – Duži
11,30 – Crkvice
15 – Groblja u Neumu
16 – molitva za branitelje kod Križa

DUŠNI DAN
9 – Krešića groblje – molitva
9 – Dračevice -1
9,30 – Dračevice – 2 molitva
10 – Brestica
10 – Vranjevo Selo
11 – Ilijino Polje
11 – Kiševo
17 – župna crkva

ŽUPA NEVESINJE
DUŠNI DAN – 2. STUDENOGA
9 sati – Nevesinje, sveta misa u župnoj crkvi
– poslije mise, na putu za Seljane obavit će se molitve odrješenja za pokojne na gradskom groblju u Nevesinju i na groblju u Sopiljima
11,30 sati – Seljani – sveta misa u kapelici sv. Ivana Krstitelja na groblju
– poslije mise molitva odrješenja za sve pokojne katolike pokopane u svim grobljima i grobištima u Nevesinjskom polju (Luka, Dramiševo, Kruševljani…)
13 sati – Vranješina – sveta misa u grobljanskoj kapelici
– poslije mise molitva odrješenja za pokojne pokopane na groblju
Napomena: U slučaju velikog nevremena sveta misa s molitvom odrješenja za sve pokojne pokopane na području župe Nevesinje bit će slavljena samo u gradu Nevesinju bez obilaska grobalja u Nevesinjskom polju i planini.

ŽUPA POTOCI

SVI SVETI
9 – Vojno
10 – Vrapčići
11 – Borača

DUŠNI DAN
9 – Jasenjani
10 – Lisičine
13 – Salakovac
Nedjelja, 3. studenoga
11 – Livač
14 – Đubrani

ŽUPA POSUŠJE

SVI SVETI
Kripta nove crkve: u 7 i 18 sati
Martića križ: u 11 sati
Novo rastovačko: u 14 sati
Batin: u 14 sati
Ričina: u 15 sati
Ilijino brdo: u 15 sati

DUŠNI DAN

Kripta nove crkve: u 7 sati
Crkvina: u 11 sati
Vrbica: u 11 sati
Matkovine: u 11 sati

ŽUPA RASKRIŽJE

SVI SVETI
Mladenačko groblje – 11
Tolićevina groblje – 13
Macanovo groblje – 15

DUŠNI DAN
Pogledača groblje – 10
Nedjelja:
Tolićevina – 9
Crkva sv. Ante – 11

ŽUPE RAVNO I TREBINJA

28. 10.
Sveta misa u Čvaljini u 11 sati
29. 10.
Sveta misa u Staračkom domu u Ravnom u 11 sati
31. 10.
Trnčina – 17 sati
Dobri Do – 18 sati

SVI SVETI
Orahov Do – 9 sati
Rupni Do – 9 sati
Češljari – 10 sati
Trebinja (crkva) – 10 sati
Kotezi groblje – 11 sati
Ravno (crkva) – 11 sati

DUŠNI DAN
Belenići/Kijev Do – 9 sati
Velja Međa – 9 sati
Golubinac – 10 sati
Trebinja (crkva) – 10 sati
Zavala – 11 sati
Ravno (groblje) – 11 sati

3. 11.
9 – Pećina
9 – Cicrina/Brijeg
10 – Turkovići
10 – Trebinja (crkva)
11 – Ravno (crkva)
11 – Prhinje/Do
9. 11.
12 – Zagorac
11. 11.
11 – Bjeljave (Sv. Martin)
14. 11.
11 – Klanci (Sv. Nikola Tavelić)

ŽUPA ROTIMLJA

Srijeda, 30. 10.
Groblje Gizdave misa za pokojne u 15 sati

Četvrtak, 31. 10.
Misa za pokojne u groblju Gornji Brštanik u 15 sati

SVI SVETI
9 sati u groblju u Ljucima

DUŠNI DAN
Mise za pokojne u groblju Trijebanj u 9 sati
Kapića Avlija u 10 sati
Rotimlja u groblju u 11 sati
Dabrica u groblju u 15 sati

NEDJELJA, 3. 11.

Stjepan Krst u groblju u 9 sati
Groblje Donji Brštanik u 14 sati
Groblje Ljubljenica u 15 sati

ŽUPA STOLAC

SVI SVETI
9 – župna crkva
16 – Kruševo groblje

DUŠNI DAN

8,30 – Pješivac Greda – Ćemalovina sv. Misa za pokojne
9,30 – Pješivac Novo groblje – molitva i odrješenje
10 – Borojevići groblje – molitva i odrješenje
11 – Prenj Trgovište groblje – sv. Misa za pokojne
15 – Poprati groblje – molitva i odrješenje
15,20 – Radimlja spomenik – molitva i odrješenje
15,45 – Centar grada spomenik – molitva i odrješenje i polaganje vijenaca
16 – Stolac Novo groblje – molitva i odrješenje
16,30 – Stolac Staro groblje – molitva i odrješenje
17 – Stolac župna crkva – sv. Misa za pokojne
17,30 – Stolac spomenik kod crkve – molitva i odrješenje

ŽUPA STUDENCI

SVI SVETI
8,30 – Trseljevina
8,30 – Bitunjani – sv. Ana
10 – Donji Studenci
10 – Zvirovići – sv. Ivan
18 – Svetište – Nakon Mise paljenje svijeća i molitva kod spomenika

DUŠNI DAN
8,30 – Prćavci
8,30 – Dugandžije
10 – Stubica
10 – Gornji Studenci
16 – Tomića groblje

ŽUPA ŠIROKI BRIJEG

SVI SVETI
Svete mise su na Širokom Brijegu u 6.30, 8, 9.30  i 18 sati u Gradu u 7 sati.
U 11 sati su svete mise na grobljima:
Mekovac,
Knešpolje u polju,
Privalj
Turčinovići

U 15 sati na grobljima:
Sajmište
Podjela
Dobrkovići Novo groblje
Šarampovo

DUŠNI DAN
Svete mise će biti na Širokom Brijegu u 7 i 18 sati i u Gradu u 7 sati.
U 11 sati su svete mise na grobljima:
Bili Brig
Trn
Podjelinak
Dobrkovići Staro groblje
Knešpolje – Zečine (kod crkve)

ŽUPA ŠIPOVAČA – VOJNIĆI

SVI SVETI
9 – Sveti Ivan Krstitelj Vojnići
11 – Jurina L. Šipovača
15 – Kašče

DUŠNI DAN
9 – Banja
9 – Vodice
10 – Dole
11 – Gračina Vojnići
11 – Greda