Osvrti

Mate Krajina, "Zbilja naša svagdašnja" – MI -11 (studeni) 2017., str. 20-21

“Pleši, Mare…”

Laik sam, nisam ledik ni klerik. Živim kao i većina našega svijeta. Nastojim sačuvati vlastitu dušu, vjeru djece, dati im…