Pravila prenošenja sadržaja

Sadržaj na web portala www.cnak.ba zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojega dijela portala s vlastitim sadržajem smatra se kršenjem autorskih prava i podliježe tužbi. Sadržaj na portalu može se mijenjati, posuđivati, distribuirati ili prodavati samo uz dopuštenje vlasnika portala. Ako korisnik smatra da su na portalu povrijeđena autorska prava, dužan je o tome obavijestiti vlasnika portala. Ako drugi medij prenosi sadržaj objavljen na portalu www.cnak.ba treba prenijeti izvor sadržaja. Ako se sadržaj prenosi na drugi digitalni medij, treba se staviti poveznica prema tom sadržaju na www.cnak.ba