Komentar

Crkva kao narod Božji

dr. Božo Goluža

Da bi netko bio pripadnik Crkve, nužno je da bude redoviti sudionik liturgijskih slavlja, napose svete Mise. Nema Crkve bez Euharistije. Zato su potp...

Crkva i društvo

Demografska politika, majka svih politika

mr. Željko Majić

Umjesto da prevladava tema život i pravo na život, dominiraju pojmovi kao: nacionalni i državni interes, proračunske mogućnosti, isplativost na d...

Sadržaj