Komentar

Preuzimanje simbola

Dr. Božo Goluža

Simboli su u našemu životu veoma važni. S njima se često identificiramo, pa ih nerijetko nazivamo "svetinjom". U ratu i miru simboli su znakovi pr...

Crkva i društvo

Identitet svećenika

dr. Mile Vidić

Svećenici su poslani u svijet bez identiteta, vjerske indiferentnosti, neautentična života, kulture kompromisa sa zlom, neprijateljskoga raspolože...

Sadržaj