Komentar

Kršćanska nada

dr. Božo Goluža

Čini se kako se danas svijet umnogome kreće tračnicama besmisla, zabacujući kršćanstvo i njegova načela, a tražeći spasa u surogatima religij...

Dijete sam Božje

Ljubi i čini

Daniela Raguž

"Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega" (1 Iv 3,1). Budući d...

Sadržaj