Komentar

Siromaštvo i obilje

Dr. Božo Goluža

Dovoljno je pogledati naša polja i sve će nam biti jasno. Ljudi napuštaju mala ali plodna hercegovačka polja. Možda će ipak netko reći: ništa ...

Dan moj svagdašnji

Znamo li da je nedjelja sveta?

Adrijana Pandža

Na početku smo godine i još uvijek negdje u nama tinja želja za realiziranjem neke bolje verzije sebe u ovome svijetu. Vrijeme je da odlučimo kako...

Sadržaj