Besplodan konflikt

Drugi događaj jest Sinod Moskovskoga patrijarhata 23. i 24. rujna. Među brojnim temama na dnevnom je redu bilo i pitanje Ukrajinske pravoslavne Crkve i ponašanje patrijarha Bartolomeja. Odobrena je Rezolucija u 7 točaka. Ona ističe ozbiljno pastoralno kršenje posjeta Ukrajini, antikanonske postupke Bartolomejeve, politički karakter njegovih odluka, nedopušteno ozakonjenje heretika, njegovu potpunu osobnu odgovornost i, kao pozitivno, potpora proruskom metropolitu, Ukrajincu, Onufriju. U br. 5 Rezolucija kaže: “Valja napomenuti da je, podržavajući raskol u Ukrajini, patrijarh Bartolomej izgubio povjerenje milijuna vjernika. [Sinod] ističe da, u stanju u kojem većina pravoslavnih vjernika u svijetu nije u crkvenom zajedništvu s Ekumenskim patrijarhom, on više nema pravo govoriti u ime cijeloga svjetskog pravoslavlja i predstavljati se kao njegov vođa.”
* Sada su na redu “mnoštva vjernika”, ne “14 Crkava”. Gdje je “većina vjernika”, tu bi trebao biti i vođa svjetskoga pravoslavlja? S Carigradom su Aleksandrijski patrijarhat, Grčka Crkva, Ciparski arhiepiskopat, koji priznaju Pravoslavnu Crkvu u Ukrajini.

Izvor: Crkva na kamenu