Blagoslov kipa Gospe Karmelske

Foto: Cnak

KRUŠEVO – Čašćenje i slavljenje B. D. Marije – Gospe Karmelske nije toliko rašireno u Bosni i Hercegovini. U župi Kruševo tijekom 2013. godine župnik don Ljubo Planinić motivirao je svoje župljane tijekom srpanjskih pobožnosti slaviti BDM – Gospu Karmelsku i proroka Iliju – Karmelskog.
Zavjetni kip B. D. Marije – Gospe Karmelske uradio je u Zagrebu Mate Vlaho. U  Kruševo je iz Zagreba dovezen 9. ožujka 2013. Kip je blagoslovio 11. srpnja 2013. don Ljubo uza sudjelovanje don Ivana Turudića, fra Ignacija Alerića i većeg broja župljana.
Osim zavjetnoga kipa B. D. Marije – Gospe Karmelske u crkvi razmišljalo se o kipu kojega bi izradili i postavili u crkvenome dvorištu. Župnik je sa svojim župljanima odlučio izgraditi oltarište u crkvenome dvorištu za potrebe slavlja svetih Misa tijekom ljeta. Bilo je potrebno izgraditi prostor vanjskoga oltarišta ili prostor crkve na otvorenom. Radovi na vanjskom oltarištu započeli su 14. siječnja 2016. Tijekom radova na oltarištu došlo se do ideje da se jedan dio oltarišta izdvoji za kapelicu s kipom Gospe Karmelske. Tada su započeli razgovori s Ilijom Skočibušićem o mogućoj izradi kipa. Kako nije bilo dovoljno novca za izradu kipa prema Ilijinoj ideji, odlučili su se za sada uraditi repliku Gospina kipa  Gospe Karmelske, onoga koji je postavljen na Karmelu u Izraelu. Zahvat na izradi replike povjeren je Mati Vlahi i njegovim suradnicima. Kip je prevezen iz Zagreba u Kruševo 11. srpnja 2017. Kako je biskup bio zauzet i nije mogao 16. srpnja kip blagosloviti, dogovoreno je da će blagoslov biti u rujnu ili listopadu.
U dogovoru s biskupom Ratkom Perićem blagoslov kipa bio je na blagdan B. D. Marije – Kraljice Krunice, 7. listopada 2017. u 18 sati. Blagoslovu je prethodila duhovna priprema od 1. do 6. listopada. U duhovnoj pripremi molila se Gospina krunica, pjevale litanije, pjevale Gospine pjesme, molilo razne molitve u čast Blažene Djevice Marije. Poslije krunice i molitava slavljena je sveta Misa. Svaku večer bila je prilika za ispovijed.
U subotu, 7. listopada, slavljena je sveta Misa u čast Blaženoj Djevici Mariji, a na slavu Božju. Na početka Mise biskup je blagoslovio kip. Pjevali su pjevači zbora Fontes i Horeb. Pjevanje je organizirao i animirao profesor Karlo Miličević.
Župnik je zahvalio Mariu i Marijani Vasilj, koji su financirali izradbu kipa Gospe Karmelske.

Izvor: Crkva na kamenu