Eshatološki značaj putujuće Crkve i njezino jedinstvo s nebeskom Crkvom

Foto: flickr.com

Dokument jasno pokazuje da mi kršćani trebamo biti svjesni da ćemo se, u kontekstu iskrene i istinske nade, jednom naći licem u lice s našim Stvoriteljem u razdoblju novoga neba i nove zemlje. Do tada, shvaćajući svoje vlastito potpuno jedinstveno, od Boga dano poslanje kao hodočasnika na ovoj zemlji, trebamo raditi na svome spasenju.

Nakon što smo proglašeni dostojnima vječnoga života po Kristu, s Kristom i u Kristu, tada ćemo s velikom jasnoćom znati da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja dolazi i koja će se objaviti u nama.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu