Od Carigrada do Jeruzalema?

Foto: Cnak

Za pravoslavlje nema jedne vidljive glave jer je glava Crkve Gospodin Isus Krist. A pravoslavlje je povjerilo teolozima zadaću da istražuju primaciju (primus inter pares) u kanonskoj i teološkoj tradiciji pravoslavlja, teološku ocjenu autokefalije, dokaze u povijesti, ulogu Crkava u trenutačnom sukobu, mogućnost prijenosa primacije na Jeruzalemski patrijarhat. “Zbog toga smo pozdravili inicijativu Njegova Blaženstva, patrijarha jeruzalemskog i cijele Palestine Teofila III., da sazove međupravoslavnu konferenciju u Amanu, u Jordanu, i na njoj smo sudjelovali (veljača 2020.). Primacija najstarije Crkve, u liturgijskim tekstovima označene kao ‘majka Crkava’, hrabro je preuzela plemenitu misiju, dajući mjesnim pravoslavnim Crkvama platformu za raspravu kada se Carigradski patrijarh zapravo lišio zadaće sazivati ​​takve sabore.” Tako Moskovski patrijarhat. Četiri Crkve – od njih 14 – sudjelovale su na toj konferenciji u Amanu. Izrazitiji, možda čak i pretjeran, prijenos jest u riječima Vladislava Petruška, profesora na Sveučilištu Sv. Tihona u Moskvi, u intervjuu za Interfax-Religion (30. VIII. 2021.): “Čini mi se da je došlo vrijeme kada bi cijeli pravoslavni svijet trebao razmišljati o tome trebamo li takva ‘počasnoga prvog patrijarha’ [carigradskoga] koji se u svojim aktivnostima ne vodi kršćanskom zapovijedi ljubavi, ni dogmama i kanonima Pravoslavne Crkve, nego uputama američkoga Ministarstva vanjskih poslova i željama marionetskih političara u Ukrajini. Njegove osobne ‘papističke’ ambicije važnije su u njegovim očima od istinskoga jedinstva Crkve i mira među vjernicima. Možda je vrijeme da se preispita i kritički premisli 28. kanon Kalcedonskoga koncila, koji je postavio Carigradsku stolicu, samo iz jednoga razloga, kao prijestolnicu Istočnoga Rimskoga Carstva. Vrijeme je da se uzme u obzir da Bizant više ne postoji već više od pet stoljeća i da je drevni i slavni Carigrad odavno postao Istanbul”, zaključio je prof. Petruško svoj intervju, a Kiril ga citira.
* I to su i prof. Petruško i patrijarh Kiril primijetili tek poslije 500 godina nakon što je Carigrad postao Istanbul?! I sada bi se uklonila Carigradska stolica koju drže u šaci, kako profesor misli, američki špijuni i ukrajinski politički pijuni! I kamo prenijeti stolicu dogme, kanona i tradicije? Slijediti glavne gradove zemaljskih carstava ili tradiciju Crkve? Prijeći u Moskvu, Treći Rim, ili u Jeruzalem, “majku Crkava”? I kakva bi ta nova stolica mogla biti: počasna ili premoćna? Petrova ili Andrijina? Ili sve Dvanaestorice?

Izvor: Crkva na kamenu