Orjuna

Foto: www.ratnakronikasplita-com

Nakon Prvoga svjetskog rata i nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.), a uz potporu Demokratske stranke Svetozara Pribićevića, koja je zagovarala stvaranje jedinstvene jugoslavenske nacije i centralističko državno ustrojstvo, utemeljena je u Splitu u ožujku 1921. najprije Jugoslovenska napredna nacionalna omladina (JNNO), koja je sljedeće godine (1922.) preimenovana u Organizaciju jugoslavenskih nacionalista (ORJUNA).

Premda su napadali sve nesrpske nacionalne pokrete u tadašnjoj Kraljevini, Orjunaši su se najžešće obrušavali na hrvatski nacionalni identitet i državnopravnu tradiciju, a Hrvatsku seljačku stranku (HSS) i njezina karizmatskog vođu Stjepana Radića doživljavali su najopasnijim političkim protivnikom.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu