Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima

Foto: https://narod.hr/

Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu ustanova je u kojoj borave hrvatski svećenici na postdiplomskim studijima. Ove godine njihov je broj 23, a među njima je i don Marin Skender, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Zavod je u 15. stoljeću osnovala “Časna bratovština Slavena predgrađa sv. Petra”. Ova je skupina Slavena, u povijesno-zemljopisnom pogledu isključivo Hrvata, uvidjela potrebu gradnje jednoga prenoćišta za brojne hrvatske hodočasnike koji su dolazili u Rim. Papa Nikola V. udijelio im je ruševnu crkvu sv. Marine i okolno zemljište na kojemu su oni podigli gostinjac, a crkvu obnovili i posvetili sv. Jeronimu Ilirskomu, glasovitu proučavatelju Svetoga Pisma. Premda obnovljena, postojeća crkva nije dugo izdržala. U 16. stoljeću papa Siksto V., potomak jedne hrvatske obitelji iz Boke Kotorske, dao je srušiti trošnu crkvu i na istom mjestu iz temelja izgraditi novu. Posvetio je i nju svetomu Jeronimu kojemu je on sam bio vrlo pobožan. Osim toga, papa Siksto V. ustanovio je Kaptol, jedini nacionalni zbor u Rimu, koji okuplja više svećenika iz nekoga područja. Doneseno je pravilo da članovi Kaptola mogu biti samo svećenici iz “ilirskih krajeva”: tadašnje Hrvatske, Dalmacije, Slavonije i Bosne. Bio je to prvi korak prema uspostavi Zavoda kakva ga danas poznajemo.
Drugi je korak učinjen u 18. stoljeću kada je uz Kaptol, crkvu i Gostinjac otvorena i Bogoslovija. Ona se više puta zatvarala i otvarala iz raznih razloga sve do 1901. godine kada papa Lav XIII. dokida Kaptol i Gostinjac i osniva “Svetojeronimski zavod za hrvatski narod”. Tada su nastali međunarodni problemi zbog hrvatskoga imena u nazivu. Problem se pokušavao riješiti vraćanjem pridjeva ilirski, no ta je borba dovršena tek 1971. kada papa Pavao VI., sveti, daje službeni naziv koji nosi i danas: Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima.
Od 1901. do danas iz Zavoda je izišlo više stotina svećenika studenata, od kojih su 34 imenovana biskupima. I naš je biskup Ratko od 1969. do 1971. bio student te od 1979. do 1992. rektor, a generalni vikar don Željko Majić od 2006. do 2012. vicerektor istoga Zavoda i crkve.
I danas je kao i u svojoj 568-godišnjoj povijesti Zavod sv. Jeronima s istoimenom crkvom središnja ustanova za sve Hrvate u Rimu. U njoj se održavaju četiri velika godišnja susreta sa svečanom svetom Misom te mnoštvo manjih koncerata i predstavljanja knjiga. U uvijek stresnu razdoblju studija ugodno je pronaći svoje zemljake, popričati, zapjevati i održavati domovinski duh živim i vedrim.

Zvonimir Rezo

Izvor: Crkva na kamenu