Pitanje unijatizma i dalje kritično

Foto: www.mospat.ru

Razne agencije prenijele su 11. rujna 2017. priopćenje o zasjedanju Koordinacijskoga odbora Mješovite međunarodne komisije za teološki dijalog između Rimokatoličke Crkve i Pravoslavnih Crkava kao cjeline koji je završio svoje radove 8. rujna na otoku Lerosu u Grčkoj. Metropolit Volokolamska Hilarion, predsjednik Odjela za odnose s inozemstvom Moskovskoga patrijarhata, također je sudjelovao na sjednicama. U ovom Odboru nije bilo nijednoga člana Srpske pravoslavne Crkve.
Nakon rasprava predstavnici Rimokatoličke Crkve i mjesnih Pravoslavnih Crkava ocijenili su potrebnim pripremiti dokument pod naslovom “Na putu jedinstva u vjeri: teološka i pravna pitanja”. Pretpostavlja se da će se u dokumentu, koji će prirediti redakcijska skupina sastavljena ad hoc od članova Komisije, izraditi pregled od 37 godina rimokatoličko-pravoslavnoga dijaloga i označiti temeljne probleme za buduće rasprave.
Koordinacijski odbor smatra isto tako prikladnim raspravljati o temi “Prvenstvo i sabornost u drugom tisućljeću i u naše doba”. Ova je tema logičan nastavak teme “Sabornost i prvenstvo u prvome tisućljeću”, o kojoj se raspravljalo u prethodnoj fazi dijaloga. Dokument o tome izišao je u Chietiju u Italiji u rujnu 2016. godine. U novom se dokumentu treba ispitati razvoj događaja koji su doveli do raskida zajedništva između Pravoslavnih Crkava i Katoličke Crkve u 11. stoljeću, kao i posljedice toga raskida za kršćane Istoka i Zapada.
Posebna će se pozornost u dokumentu posvetiti pitanju unijatizma, o kojemu se raspravljalo u kontekstu dijaloga tijekom 1991.-2000. godine, ali koje i dalje zadržava svoju oštricu. Predstavnici Ruske Crkve i nekoliko drugih Pravoslavnih Crkava inzistirali su na potrebi daljnje rasprave o toj temi na sjednicama Koordinacijskoga odbora. Sljedeća sjednica Odbora održat će se potkraj 2018. godine.
– Predstavnike Ruske Crkve ponajviše zanima odnos prema suvremenoj Ukrajinskoj Grko-katoličkoj Crkvi koja se sjedinila s Rimom potkraj 16. stoljeća i koja danas broji više od pet milijuna članova. Još u Balamandu u Libanonu u lipnju 1993. godine jasno je rečeno i potpisano da unijatske i prozelitske metode iz prošlosti ne mogu biti primjer niti se primjenjivati na ekumensko djelovanje danas. Sveti papa Ivan Pavao II. posebno je intervenirao 1998. godine u pismu Predsjedniku Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana, ističući da te pomjesne sjedinjene Crkve zadržavaju svu svoju pravnu i teološku fizionomiju i da su u svemu ravnopravne svima drugim mjesnim ili pokrajinskim Crkvama u okviru Katoličke Crkve. A nekima kao da je stalo do toga da se upravo to razbije i vrati kotač povijesti.

Izvor: Crkva na kamenu