Razgovori katolika o vjeri

Foto: CNS

Nedavno smo sjedili za stolom više nas katolika, okupljenih oko jedne zajedničke ideje koju smo željeli provesti i počeli, nevezano uz to, raspravljati o vjeri. Brzo se iskristaliziralo da smo, iako katolici, duboko podijeljeni oko nekih pitanja. Posebno su se sukobili jedan obraćenik koji gorljivo i žarko prihvaća Sveto Pismo kao Božju riječ koja mu je osnovna vodilja i drugi, koji, po svemu sudeći, misli da je Drugi vatikanski sabor pravi početak katoličkoga nauka i povijesti Crkve. Prvi je protiv zajedničke molitve predstavnika raznih svjetskih religija u Asizu i duh Asiza nazvao “demonskim”, tvrdeći da ne može moliti s nekim tko ne vjeruje kao i on u istoga Boga, tko štuje lažna božanstva ili naučava da je sve Bog. Dok drugi tvrdi da je to potrebno radi mira u svijetu, prvi tvrdi da je taj dijalog najviše predstavnike Katoličke Crkve odveo u licemjerje, jer u ime dijaloga, a koji se zapravo ne vodi otvoreno i u cilju spoznaje istine, prešućuju istinu te se sad čini čak i prosječnim katoličkim vjernicima da su sve religije različiti putovi do Boga. Rezultat toga je, govori dalje, da se Evanđelje prestaje naviještati pripadnicima drugih religija, a da se, na žalost, sve više može zapaziti i pojava sinkretizma unutra Crkve, za koji se neki izvan Crkve zdušno zalažu.
“Znači, ti ne prihvaćaš Drugi vatikanski i nauk Crkve?!” – optužuje drugi prvoga.
“A što ti kažeš na Isusovu zapovijed: ‘Idite i učinite sve narode mojim učenicima’!” – odvraća drugi.
“Ti ne voliš ljude koji su drugačiji!” – nastavlja “vatikanist”.
“Ne, ja. Ti ih ne voliš!” – uzvraća “bibličar”, “jer da ih voliš, govorio bi im istinu – Obratite se, samo se po Isusu Kristu možete spasiti…” – dokazuje “bibličar”.
“Ali, čovječe, moramo voditi dijalog da bi se sačuvao mir!” – uporan je “vatikanist”.
“Pa misliš li ti da čovjek stvara mir? Mir daje Bog ako se držimo njegovih zakona i njegove volje”, ne da se “bibličar”.
“Pa njegova je volja mir i ljubav među ljudima!” – pojašnjava mu “vatikanist”.
“Dakako, ali mir nastaje na istini i pravdi. A što je istina? Ili bolje: tko je Istina? I je li pravedno zanijekati Istinu radi mira, ako je mir nemoguć bez Istine?” – čujem ove riječi i više ne slušam dalje.
Nisam ja ta koja bi ovu dilemu mogla i trebala riješiti. To prepuštam učenim glavama.

Izvor: Crkva na kamenu