Stožerne krjeposti

Foto: CNS

U krjepost razboritosti ulaze sve ove sastavnice: pamćenje prethodnih iskustava; shvaćanje sadašnjega činjeničnog stanja; poučljivost ili spremnost učiti od drugoga; pronicljivost kojom se lako procjenjuju stvari i pronalaze rješenja; proviđanje kojim se netko brine za buduće stvari; pozornost na sve okolnosti da se nešto bitno ne izgubi iz vida; opreznost da se ne bi kakvo zlo izmiješalo s dobrom. Ako nedostaje jedno od tih svojstava, čovjek ispada nerazborit.

Suprotno razboritosti jest nerazboritost ili nedostatak razboritosti – per defectum, a to se nekada naziva brzopletošću kada se nešto poduzima bez dovoljna razmišljanja; nekada nesmotrenošću kada se bez dovoljne pozornosti donosi sud o nečemu ili nekomu; nepostojanošću kada mijenja mišljenje bez dovoljna razloga; nemarnošću kada ispušta potrebnu marljivost da izvrši odlučene stvari.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu