Svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Željko Majić imenovan banjolučkim biskupom

MOSTAR – Apostolska nuncijatura u Bosni i Hercegovini na svetkovinu Bezgrješnoga začeća BDM, 8. prosinca 2023., priopćila je da je “Njegova Svetost papa Franjo prihvatio odreknuće od pastoralnog vodstva Banjolučke biskupije preuzvišenog mons. Franje Komarice te imenovala novoga banjolučkog biskupa poštovanog don Željka Majića, svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije”.
KRATAK ŽIVOTOPIS
Don Željko Majić rođen je u Drinovcima 28. ožujka 1963. Gimnaziju pohađa u isusovačkom sjemeništu u Dubrovniku (1977.-1981.). Nakon vojne službe u Srbiji (1981.-1982.) studira filozofiju i teologiju na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu (1982.-1988.). Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je po rukama biskupa Pavla Žanića u Mostaru 1988. godine.
Nakon ređenja obavlja različite crkvene službe: upravitelj Svećeničkoga doma u Bijelom Polju (1988.-1989.), župni vikar katedralne župe Marije Majke Crkve u Mostaru (1989.-1993.). Godine 1993. biskup ga šalje u Rim, gdje na Papinskom sveučilištu Lateranu, 1995. godine, postiže licencijat iz Pastoralne teologije (“Pastoralni problemi u Trebinjskoj biskupiji za otomanske vlasti i pastoralna skrb Kongregacije za širenje vjere”). Po povratku u Biskupiju ponovo je imenovan župnim vikarom u katedrali u Mostaru. Obavlja službu biskupova osobnog tajnika (1997.-2000.), župnika župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna (2000.-2006.), vicerektora Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu (2006.-2012.). Od 2012. do 2021. godine generalni je vikar u Mostaru. A od 2019. također ravnatelj Caritasa Biskupijâ Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan. Za vrijeme službe biskupova tajnika, u svojstvu župnoga upravitelja, bio je zadužen za župu Grude (1999.-2000.), a za vrijeme službe generalnoga vikara, u istom svojstvu, za župu Crnač (2013.-2022.).
Za službovanja u Rimu i u Mostaru ure­dio je, zajedno s drugima, više knjiga duhovnoga, teološkoga i pastoralnoga karaktera.
Priredio i objavio:
1) Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića, zbornik, Mostar, 1998.
2) Izvedi narod moj, o Gospode! Život i djelo mons. Mate Nuića, zbornik, Mostar, 2003.
3) Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u njegovu Jubileju, Rim, 2009.
4) Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu u Svećeničkoj godini, Rim, 2010.
5) Na tragu zajedništva. Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata, Rim, 2011.
6) Oče, oprosti nam! Krunica, Litanije i Križni put kao zadovoljština za grijehe, Mostar, 2011.
7) Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti. Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata, Rim, 2012.
8) Obitelj, žarište vjere. Vodič kroz Godinu vjere, Mostar, 2012.
9) Župa Jare, Mostar, 2016.
10) Mir na Istini i Pravdi. Razmišljanja i osvrti na suvremenu društvenu zbilju, Mostar, 2018. Zbirka od 80 članaka i govora objavljenih od 2013. do 2018. u Crkvi na kamenu.
11) In memoriam. 100. obljetnica rođenja msgr. Pavla Žanića, Mostar, 2018.
12) Spomenica. 25. obljetnica biskupskoga ređenja msgr. Ratka Perića, Mostar, 2018.
13) Ljubav koja ne prestaje. Stepinčeve večeri, Mostar, 2019.
U suradnji s don Božom Golužom:
14) U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), Mostar, 2018.