Uvijek s Isusom

Foto: Cnak

RAVNO – U nedjelju, 18. lipnja, u župi Rođenja BDM u Ravnome na misnome slavlju bilo je osobito svečano. Župnik don Pero Pavlović podijelio je sakrament Prve svete Pričesti dvojici dječaka, Juri i Ivanu, iz župe Ravno i dvjema sestrama, Viti i Karli, iz župe Uznesenja BDM s Trebinje. Svetu Misu pjesmom je obogatila Magdalena Batina s dječjim zborom župe Trebinja.
Da doista nije sve u brojkama, iako bismo radije vidjeli više djece u ovim župama, pokazalo se u posebnom ozračju nasmiješene djece, u njihovim recitacijama i pjevanju čime su dali svetoj Misi poseban čar. Isus je jedne prilike rekao ako ne postanemo kao mala djeca, ne ćemo ući u kraljevstvo Božje. Svakodnevno se moramo truditi kako bismo postali djeca pred našim Ocem na nebu. Postati dijete znači prihvaćati Oca za svoga Stvoritelja i živeći puninu svoje vjere pravim kršćanskim životom. Isus nam je ostavio kao najveći dar samoga sebe u sakramentu Pričesti kojemu naši prvopričesnici prvi put pristupaju. Uvjereni smo da će i oni nastaviti živjeti pravim kršćanskim životom i kročiti radosno s Isusom u svaki novi dan.

Izvor: Crkva na kamenu