Župa Gradac

Foto: Cnak

Župa Gradac posvećena je Uznesenju Blažene Djevice Marije. Župna je crkva izgrađena, ili obnovljena, 1620. godine. Zabilježeno je da je obnavljana i 1820. Isusovački misionar Vinko Basile za nju 1846. godine piše da je “kao špilja” pa je već sljedeće godine obnovljena.

Događaji koji su se značajno odrazili na župu Gradac i njezin razvoj bili su masovna preseljenja tamošnjih katolika za vrijeme Morejskoga rata (1684.-1699.). Tada se velik broj katolika, predvođen serdarom Nikolom Nonkovićem i župnicima Graca i Dobranja, don Jurom Sentićem i don Petrom Dragobratovićem, preselio na mletačke posjede u dolinu Neretve.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu