Da možda i vi ne kanite otići?

Foto: Mix video

VIR – Slavlje svete potvrde u župi sv. Jure, mučenika, u Viru odvijalo se u subotu, 6. svibnja 2017. s početkom u 11.00 sati za vrijeme svete Euharistije, kojoj je predsjedao izaslanik biskupa Ratka Perića generalni vikar don Željko Majić. Najprije su u procesiji od staroga župnog dvora do ulaznih crkvenih vrata došli biskupov izaslanik don Željko sa svećenicima suslaviteljima: don Antom Ivančićem iz Zagorja, don Jozom Blaževićem iz Vinjana, fra Marinkom Lekom iz Rakitna, don Slavenom Ćorićem iz Sutine i mjesnim župnikom don Ilijom Drmićem, te krizmanicima, njih 23 iz župe i jedan iz Gruda, u pratnji svojih kumova i kuma, i uza zvonjenje triju crkvenih zvona. Nakon ulazne pjesme Župnoga pjevačkog zbora uslijedili su pozdravi krizmanika i mjesnoga župnika, te slavlje sv. Mise u kojem su krizmanici imali udjela u službi riječi.

Don Željko je održao prigodnu propovijed na temelju evanđeoskoga odlomka dana (Iv 6,60-69), iz kojega je izdvojio tri prigodne misli za krizmanike, njihove roditelje i kumove, kao i za sve ostale vjernike ovoga svečanoga dana:

1. “Tvrda je to besjeda!“ Odmah valja reći da se taj Isusov kafarnaumski govor odnosi na činjenicu Euharistije koju on uspostavlja kao novi sakrament za život svijeta, u kojoj se događa lomljenje riječi i kruha, te pretvorba kruha u Tijelo Kristovo i vina u Krv Kristovu, čime se mi vjernici hranimo da bismo mogli biti povezani sa svojim Gospodinom, koji je naš “Put, Istina i Život“ (Iv 14,6). To je većinu Isusovih učenika “tvrda besjeda”.

2. “Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa“. U odnosu na onu Isusovu misao iz Evanđelja propovjednik je rekao da se ističe važnost ljudskoga duha koji oživljuje tvarno i krhko tijelo, a budući da će i tijelo uskrsnuti, i njega trebamo njegovati i čuvati imajući u vidu Pavlovu rečenicu, koja je nastala na temelju Ivanove misli o tijelu kao hramu (usp. Iv 2,19-21), a ona glasi: “Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama“ (1 Kor 3,16).

3. “’Da možda i vi ne kanite otići?’  Odgovori mu Šimun Petar: ‘Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga’!“ I ova evanđeoska rečenica utječe i na krizmanike i na vjernike u sadašnjem trenutku i u svakome budućem, jer je najbolje opredjeljenje ići za onim koji nas ne će iznevjeriti. Naime, Krist i danas ima „tvrdih besjeda“ zbog svega što se događa u našem okružju, a napose s obzirom na slobodarske odnose prema duši i tijelu, odnosno prema nama kao hramu Božjem, te krizmanike i svoje vjerničko stado Krist pita kao i svoje apostole: “Da možda i vi ne kanite otići?“ Za ovo je krizmatelj don Željko, spominjući primljene Duhove darove, napose dar savjeta, pitajući izravno krizmanike da ne kane nakon ovoga svetog sakramenta potvrde, ljudske i kršćanske zrelosti, udaljiti se od Crkve i njezine Glave Krista, kao što je to u nekom smislu ponegdje uobičajena pojava. Ili imaju dostatno hrabrosti i jakosti, te odgovoriti na poziv Božji u svetu službu Crkve, jer je toga dana i pogotovo sutradan na Nedjelju Dobroga Pastira Narod Božji moli za nova duhovna zvanja, svećenička i redovnička.

Na kraju ove sv. Mise i potvrde, za koju su se krizmanici više godina pripremali, napose u ovoj školskoj i vjeronaučnoj godini 2016./2017. učenjem iz udžbenika „Primi pečat dara Duha Svetoga“, slavljenjem nedjeljnih i blagdanskih Misa, obavljanjem duhovnih vježbi s ispovijedanjem, kao i neposredne duhovne obnove pod vodstvom don Andrije Vrane iz Zagreba, župnik je izrekao zahvale biskupovu izaslaniku don Željku i svim svećenicima i nazočnim vjernicima, napose krizmanicima, vjeroučiteljici prof. Dragici Mikulić koja je poučavala krizmanike i koja raspoređuje ministrantske i lektorske službe u nedjeljnim i blagdanskim Misama, te vodi dvije sekcije u župi (Misijsku i Karitativnu), potom Župnom zboru pod vodstvom studentice Petre Galić, a spomenuo je i Zbor mladih koji pod vodstvom Milana Đereka i Mladena Čambera daju poseban ton Misnom i krizmenom slavlja u ovoj župi.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM