Marijina smo djeca

Foto: Crkva na kamenu

MOSTAR – Dan nakon svetkovine Duha Svetoga ili Pedesetnice Crkva slavi spomendan Blažene Djevice Marije Majke Crkve. Katedralna župa u Mostaru na ovaj dan slavi patron župe i naslov katedralne crkve – svetkovinu Marije Majke Crkve. Svečanom misnom slavlju u 18 sati prethodila je molitva krunice u katedralnom dvorištu ispred kipa Marije Majke Crkve koju su predvodili mladi iz župe. Na tom je mjestu prije početka svete Mise, predvoditelj misnoga slavlja msgr. Petar Palić izmolio molitvu, a zatim se sa svećenicima u procesiji uputio kroz katedralu do oltara. Uz orguljsku pratnji katedralni zbor Marija pjevao je skladno i svečano marijanske pjesme tijekom svete Mise. Čitanja su čitali župljani, a Evanđelje navijestio đakon Tomislav.
Biskup Petar u homiliji istaknuo je da Crkva danas zaustavlja pogled na Blaženoj Djevici Mariji, Majci Crkve. Ona to čini jer je svjesna Marijine uloge u otajstvu Božjega utjelovljenja i općenito u otajstvu spasenja. “Već su u početku učenici, a onda i cijela Crkva kroz sva stoljeća, bili zadivljeni Marijinom snagom vjere, posebno podno križa u najdramatičnijem trenutku Isusova ali i Marijina života. Marija je nazočna u otajstvu Isusova života, od navještenja do utjelovljenja, od djetinjstva do javnoga djelovanja, od prvih uzbudljivih vijesti iz Kafarnauma do ovih bolnih iz Jeruzalema. U Jeruzalemu Mariju nalazimo podno Kristova križa. Koliko boli mora osjetiti roditelj pred djetetom koje umire. A tko umire na tako nepravedan način i koliko se bijesa prema Bogu i prema čovjeku može roditi u ljudskom srcu pred takvim okolnostima i stvarnošću takve smrti. Umjesto toga, kako Ivan opisuje, vidimo Mariju koja stoji podno križa u šutnji nesalomiva u svojoj vjeri i povjerenju u onoga kojemu se i u tom trenutku u potpunosti predaje: neka mi bude po tvojoj riječi.” B. D. Marija podno Isusova križa proživljava trenutak neizrecive duhovne patnje. Izgleda da je ta patnja neophodna jer će biti proglašena majkom Isusova učenika i svih njegovih učenika do svršetka svijeta pa i u vječnosti. U boli duše, koju Marija proživljava podno križa, Marija rađa novo dijete, svako novo dijete Gospodinu našemu Bogu i Ocu. I upravo zbog te boli je ona prava majka Otkupiteljeva i Majka Crkve. Svako dijete Božje otajstveno je rođeno u njoj, u toj uvijek novoj patnji, u toj boli koja probija dušu poput mača. Molimo zagovor Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, da se i mi, njezina djeca, iz dana u dan obnavljamo, obraćamo i postajemo istinska djeca našega Boga i Oca, rekao je biskup Palić.
Na svetkovinu Duha Svetoga u ovoj je župi podijeljen sakrament svete Potvrde kojemu je prethodila devetnica. Sve prošnje i molitve vjernici su donijeli pred Majku koja je svoje duhovno majčinstvo ostvarila na Duhove rađajući Crkvu u Duhu Svetome. Upirući pogled u Mariju koja drži Isusa u naručju preostaje nam samo radosno klicati: Marijo, Majko Kristova i Majko Crkve, ti si naša Majka, a mi tvoja djeca!

Izvor: Crkva na kamenu