Obuka za djelatnike Caritasa o kartonu korisnika i uporabi ospoWeba

Foto: http://www.caritas.ba

MOSTAR – U okviru projekta “Opservatorij siromaštva i resursa u Bosni i Hercegovini”, Caritas Bosne i Hercegovine organizirao  je obuku o novom kartonu korisnika i uporabi web aplikacije za unos i obradu podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Obuka se organizirala u Duhovno-obrazovnom centru Emaus u Potocima pokraj Mostara od 22. do 24. studenog 2017. Na obuci je sudjelovalo 16 djelatnika Caritasa u Bosni Hercegovini iz različitih projekta i ustanova.

Tijekom obuke sudionici su diskutirali o novom kartonu za korisnike Caritasovih usluga, o načinu popunjavanja kartona, o uporabi OspoWeb-a (web aplikacija) te o politici zaštite podataka i o procesu slušanja. Obuku je vodio gosp. Zlatko Malić, djelatnik Caritasa BiH i voditelj Opservatorija. Caritas je u ovoj godini izradio novi, unificirani karton za sve korisnike Caritasovih usluga, bez obzira na vrstu korisnika ili usluge koju prima. Podatci koje Caritas prikupi o svim korisnicima unosit će se u zaštićenu bazu podataka koja omogućava brzu i učinkovitu obradu podataka ali i pregled statističkih informacija po svakom projektu/ustanovi za koje se podatci budu unosili. Na ovaj način olakšat će se praćenje siromaštva i socijalne isključenosti u BiH, olakšat će se analiza prikupljenih podataka, izradit će se profili korisnika Caritasovih usluga a ujedno će se na temelju obrađenih podataka moći određivati prioriteti za određena područja djelovanja. Caritas BiH u suradnji s nad/biskupijskim Caritasima iz BiH planira u narednom razdoblju ovu bazu podataka i karton prilagoditi i ponuditi zainteresiranim župnim zajednicama u BiH.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.caritas.ba