Odgovor biskupa Palića gospodinu Stanku Pavloviću

Foto: https://biskupija-mostar.ba/

Ovih dana moglo se u javnom medijskom prostoru pročitati pismo gosp. Stanka Pavlovića i 22 vjernika s prostora Župe sv. Kate u Grudama upućeno biskupu mons. Petru Paliću. Zbog korektnosti ovoga Ordinarijata prema vjernicima objavljujemo i Biskupov odgovor na taj dopis.

Mostarsko-Duvanjska i Trebinjsko-Mrkanska biskupija
BISKUPSKI ORDINARIJAT MOSTAR
Ulica nadbiskupa Čule bb., pp. 54 – 88000 Mostar
 (tel. ++387/36/334-054; e-mail: kancelar@biskupija-mostar.ba)
Mostar, 21. travnja 2022.
Prot.: 312/2022.

Predmet: Odgovor na pismo od 1. ožujka 2022.

 

Velečasni gospodin
Stanko Pavlović
Župa sv. Kate
Fra Gabre Grubišića 9
88340 GRUDE

 

Velečasni gospodine!
Primio sam pismo koje ste potpisali Vi i dvadeset i dvoje vjernika, koji su potpisani kao „članovi Pastoralnog i Ekonomskog vijeća“.
Zahvaljujem na upućenom pismu. U ovom dopisu se ne namjeravam posebno osvrtati na pojedine tvrdnje i stavove u pismu, koji odudaraju od crkvenog nauka, discipline, tradicije, kao i postojećih pozitivnih crkvenih zakona i odluka.
S obzirom na Vaš status, a na temelju informacija bilo od nadležnih tijela Svete Stolice, bilo iz Biskupskog ordinarijata, Vi ste prema važećim odlukama vrhovnog poglavara Franjevačkog reda fra Giacoma Binija otpušteni iz Reda manje braće franjevaca, koje je potvrdila Sveta Stolica 23. lipnja 2001. godine. Zakonitim otpuštanjem iz redovničke ustanove prestali su Vaši redovnički zavjeti i sve obveze i prava nastala iz zavjetovanja. Nadam se da Vam je jasno što to za Vas znači.
Budući da ste kao redovnik primili sveti red đakonata i prezbiterata, ujedno Vam je zabranjeno vršiti svete redove dok ne nađete biskupa koji će Vas poslije prikladne kušnje u biskupiji primiti ili Vam barem dopustiti vršenje svetih redova.
S tim u vezi, a u cilju rješavanja Vašega kanonskoga statusa, ovime izražavam svoju spremnost, i ukoliko Sveta Stolica s time bude suglasna, inkardinirati Vas u Mostarsko-duvanjsku biskupiju sukladno pravnim odredbama Katoličke crkve.
Svjestan svoje odgovornosti za Božji narod, ali i odgovornosti u čuvanju crkvene discipline, nudim Vam što u ovome trenutku kao dijecezanski biskup mogu učiniti.
Očitujem i svoju spremnost i otvorenost za razgovor, a sve u cilju rješavanja Vašega statusa i situacije u župi Grude, pa samim tim i podjele sakramenta sv. Potvrde.
Uz pozdrav i blagoslov u Gospodinu,

✠ Petar Palić
mostarsko-duvanjski biskup

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/