Preminuo don Damjan Raguž

Svidjelo se Bogu, 11. listopada 2018. 15 minuta poslije ponoći, pozvati u svoj Dom slugu svoga prezbitera Trebinjsko-mrkanske biskupije umirovljenika u Svećeničkom domu u Mostaru don Damjana Raguža.
Damjan je rođen u Prenju u Trebinjskoj biskupiji, 12. srpnja 1943., od oca Vidoja i majke Ljubice rođ. Krmek. Kršten 19. srpnja 1943. Kada mu je bilo sedam mjeseci, otac mu je 1944. nestao i nije se kući vratio. Jedan od tisuća na Bleiburškom križnom putu. Damjan je krizman u Prenju 12. srpnja 1953. Osnovnu školu pohađa u Prenju: 1950.-1954. i dva razreda osmogodišnje na Aladinićima: 1955.-1957. Prekida školovanje. Zapošljava se u “Hepoku” i “Hutovu Blatu”. Prije vojske završava 7. i 8. razred osmogodišnje, a vojnu obvezu služi u Splitu i Trebinju: 1963.-1965.
Javlja se u sjemenište u Dubrovnik, gdje prvi i drugi razred izvanredno polaže u jednoj godini: 1965.-1966., a treći i četvrti gimnazije završava redovito: 1966.-1968. Maturira 18. lipnja 1968. Filozofsko-teološki studij pohađa u Splitu: 1968.-1974.
Zaređuje ga za svećenika biskup Petar Čule u Prenju, 1. srpnja 1973. zajedno s ostalih sedam hercegovačkih novoređenika. Mladu Misu slavi na Veliku Gospu, propovijeda p. Roko Prkačin, isusovac, iz dubravskih Crnića. Mladomisnik don Damjan dovršava pastoralnu godinu: 1973.-1974. i imenovan je prefektom u Splitskom sjemeništu.
Biskup ga vraća u Hercegovinu: kapelan u Gabeli: 1975.-1977., župnik novoosnovane župe Gabela Polje: 1977.-1993., gdje podiže župnu crkvu Presvetoga Trojstva 1980., župnu kuću 1979.-1981. i filijalnu crkvu sv. Ane i Joakima u gabeoskim Crnićima.
Premješten u Studence 1993. gdje podiže Svećeničku grobnicu, 1997. Godine 1998. u povodu 90. obljetnice župe, na molbu župnika i župljana, biskup proglašava Studence biskupijskim svetištem Presvetoga Srca Isusova. U Zvirovićima don Damjan gradi filijalnu crkvu Gospinih roditelja sv. Joakima i Ane, 2006.
Od 2009. župnikuje u Rotimlji do 2018., a od 2012. također je župni upravitelj Stjepan Krsta. Izdaje župni list Bios, a 2017. objavljuje poseban i svečan broj Biosa u povodu Stoljetnice rotimske župe: 1917.-2017.
Javlja se vijestima i člancima u Veritasu, Glasu Koncila, Dumi i njegovu narodu, Narodu, Crkvi na kamenu, Našim ognjištima. Crkva na kamenu u Mostaru, 2018. objavila mu je knjigu Rastimo u Duhu.
Posljednjih godina češće je pobolijevao i išao na liječničke preglede.
Najavljuje biskupu u lipnju 2018. da 12. srpnja navršava 75 godina i moli umirovljenje u Svećeničkom domu u Mostaru. Biskup mu uvažava molbu i oko Male Gospe, nakon primopredaje župe, prelazi u Mostar.
Nakon prometne nezgode na cesti između Biskupskog ordinarijata i katedrale u Mostaru, u večernjim satima, 9. listopada, operiran je dva puta na Bijelom Brijegu. Preminuo 11. listopada 2018. 15 minuta poslije ponoći.
Sprovodna sv. Misa slavit će se u petak, 12. listopada 2018. u 14.00 sati na groblju Trgovištu u Prenju, a poslije toga ukop Pokojnika u obiteljsku grobnicu.
POKOJ VJEČNI DARUJ MU, GOSPODINE!