Preminuo dr. fra Marinko Leko

Član Hercegovačke franjevačke provincije dr. fra Marinko Leko preminuo je u četvrtak 24. ožujka 2022. u Župi sv. Ivana Krstitelja Rakitno, u 79. godini života, 62. godini redovništva i 56. godini svećeništva.

Fra Marinko je obnašao službe župnoga vikara, župnika, gvardijana, definitora i vikara Provincije.

Na prostoru općine Posušje pastoralno je djelovao više od 30 godina.

Fra Marinko je rođen 12. svibnja ratne 1943. u Donjim Mamićima u Ledincu kao osmo od trinaestero djece Jakova Leke i Janje r. Banožić. Četiri godine osnovnoga školovanja završava u svom rodnom Ledincu, a nižu realnu gimnaziju na Širokom Brijegu.

Klasičnu gimnaziju završava u Zadru, Visokom i Dubrovniku, a filozofski i teološki fakultet u Visokom, Sarajevu i Rimu. U siječnju 1974. postiže doktorat iz moralne teologije na institutu Academia Alfonsiana, jednom od instituta Lateranskoga sveučilišta u Rimu. Franjevačko odijelo oblači 1960. na Humcu kod Ljubuškog, a za svećenika je zaređen 1966. godine. Svoju Mladu misu govori 23. 10. 1966. u svom Ledincu.

Svoj svećenički vijek provodi uglavnom u dušobrižničkom djelovanju kao duhovni pomoćnik na Humcu kod Ljubuškog (1967.-1969.), župnik i samostalni vikar u Mostaru (1974.-1980.), duhovni pomoćnik u župi Tomislavgrad (1981.-1989.), župnik u Posušju (1989.-2005.) te župnik u Rakitnu (od 2005. godine).

Osim dušobrižničkih obnašao je i druge redovničke službe, kao: pomoćnik odgojitelja novaka (1974.), provincijski definitor (1980.-1981.), glavnu urednik časopisa Naša ognjišta (1981.-1988.), provincijski definitor (1994.-1997.), provincijski vikar – zamjenik provincijala Hercegovačke franjevačke provincije (1997.-2001.).

Dao je i značajan doprinos u gradnji nove crkve u Posušju, kao i u obnovi župne crkve u Rakitnu.

Misa zadušnica slavit će se u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Rakitnu u subotu 26. ožujka u 14 sati, a potom sprovodni obredi i ukop u fratarskoj grobnici Martića križ u Posušju.

Pokojnikovo tijelo biti će izloženo u župnoj crkvi u subotu 26. ožujka od 12 sati.

Izvor: Crkva na kamenu