Priopćenje s 87. redovitoga zasjedanja Biskupske konferencije BiH

Foto: KTA

BANJA LUKA – Članovi Biskupske konferencija BiH održali su 13. i 14. srpnja u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci 87. redovito zasjedanje. Predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski mons. Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH, a sudjelovali su svi članovi BK.
O najvažnijim događanjima tijekom posljednjih mjeseci u krajevnim Crkvama u Hrvatskoj i Sloveniji, uz izraze bratske blizine svih biskupa, izvijestili su delegati Hrvatske i Slovenske biskupske konferencije mons. Ivan Štironja, biskup porečki i pulski, i mons. Franc Šuštar, pomoćni biskup ljubljanski. I ove godine članovima BK BiH na zasjedanju se pridružio vladika križevački mons. Milan Stipić, koji najveći dio svoje pastve u Bosni i Hercegovini ima upravo u sjevernom dijelu Banjolučke biskupije.
Apostolski nuncij u Bosni Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Chullikatt upoznao je biskupe s aktualnim razgovorima s predstavnicima vlasti te s njima razmišljao o pojedinim pitanjima od posebne važnosti za život i djelovanje biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Biskupi su razmotrili i usvojili Pravilnik o radu i ustroju Povjerenstva Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba u skladu sa smjernicama Svete Stolice te dogovorili njegovu provedbu. Za predsjednika ovog Povjerenstva izabran je nadbiskup Tomo Vukšić.
Tijekom zasjedanja dogovoreno je da središnje obilježavanje 57. Svjetskog dana sredstava društvenog priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine bude u katedrali Rođenja Blažene Djevice Marije u Trebinju, u nedjelju 24. rujna 2023. Toga dana Trebinjsko-mrkanska biskupija ujedno će proslaviti svoga nebeskog zaštitnika Sv. Mihovila arkanđela.
Biskupi podsjećaju da će VI. Obiteljski dan u BiH i III. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba biti obilježeni u nedjelju 30. srpnja 2023. Pozivaju sve članove svojih biskupijskih zajednica da te nedjelje molitveno i na druge načine stave u središte obitelj te zahvale Bogu za dar života, koji se rađa i raste u obitelji, ali i za bake, djedove i starije osobe koje nerijetko žele svoje bogato životno iskustvo podijeliti s onima koji su u snazi i koji su pozvani biti im ruka pomoćnica u danima nemoći. Posebno pozivaju članove susjednih župnih zajednica da dođu u župnu crkvu Svete Obitelji na Kupresu na Misu uočnicu, 29. srpnja u 19 sati i na svečano euharistijsko slavlje u nedjelju 30. srpnja u 11 sati. Potiču i sve bračne drugove, koji te nedjelje na Kupresu žele obilježiti 25., 50. ili 60. obljetnicu bračnog zajedništva, da se što prije prijave svojim župnicima.
Biskupi su odlučili pripojiti Vijeće za bogoslovna i mala sjemeništa Vijeću za kler Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Također su Vijeću za kler BK BiH povjerili zadaću izrade novog dokumenta Biskupske konferencije BiH o odgoju svećeničkih kandidata poznatog pod latinskim nazivom Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis.
Biskupi su usvojili Izvješće Nadzornog vijeća Caritasa BiH o djelovanju Caritasa Bosne i Hercegovine u 2022.
Saslušali su skraćeni pregled djelovanja Caritasa Bosne i Hercegovine tijekom 2022. u kojem su, između ostalog, prikazani projekti koje se provode, u suradnji s biskupijskim Caritasima, pomažući na taj način: migrantima, zapošljavanju mladih ljudi, osobama s posebnim potrebama, ranjivim skupinama… Zahvaljuju svim djelatnicima Caritasa za njihov rad i nastojanje da pomognu potrebnima te potiču članove svojih biskupijskih zajednica na karitativno djelovanje i pomoć osobama u potrebi.
Biskupi su razmotrili i usvojili Prijedlog Kurikuluma katoličkoga vjeronauka za osnovne škole i gimnazije u BiH koji je priredio Katehetski ured Biskupske konferencije BiH u suradnji s Nacionalnim katehetskim uredom Hrvatske biskupske konferencije te dali potrebne smjernice.
Nakon što je Hrvatski institut za liturgijski pastoral 2023. izdao 4. popravljeno i prošireno izdanje Božanskog časoslova za Božji puk, kojim „želi doprinijeti daljnjem razvijanju liturgijske duhovnosti imajući potom poglavito u vidu unapređenje obiteljske molitve, kao i zajedničke molitve raznih župnih i molitvenih zajednica“, biskupi preporučuju ovu molitvu svim članovima svojih biskupijskih zajednica. Potiču na osobit način župnike da upriliče zajedničko moljenje Božanskog časoslova, posebno u svečanim prigodama.
Biskupi su saslušali izvješće o provedbi Đakonske pastoralne 2022./2023. tijekom koje su đakoni iz svih biskupija i franjevačkih provincija u Bosni i Hercegovini, prošli predviđeni program predavanja i praktičnih vježbi, djelovali na župama te pohodili većinu najvažnijih crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Zahvaljuju svima koji su i ove godine dali svoj doprinos posljednjoj etapi priprave đakona za svećeničko ređenje.
Biskupi su saslušali izvješća svojih delegata: sa 66. plenarnog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije, održanog u Zagrebu od 18. do 20. travnja 2023., s 40. plenarnog zasjedanja Međunarodne biskupske konferencije Sv. Ćirila i Metodija, održane u Prištini od 29. do 31. svibnja 2023., sa Susreta nacionalnih delegata europskih biskupskih konferencija za katehezu, održanog u Ljubljani od 25. do 27. travnja 2023., s godišnjeg susreta generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija, održanog u Tirani od 22. do 25. lipnja 2023., i s plenarne skupštine Talijanske biskupske konferencije, održane u Vatikanu od 22. do 25. svibnja 2023.
Biskupi ponovno pozivaju mjerodavne vlasti i institucije da omoguće povrat oduzete crkvene imovine u Bosni Hercegovini uključujući nekadašnju trapističku opatiju Marija Zvijezda u Banjoj Luci.
Radni dio zasjedanja biskupi su proželi molitvom Božanskog časoslova i zajedničkim misnim slavljima u biskupskoj kapeli. Na blagdan Sv. Bonaventure, nebeskog zaštitnika Banjolučke biskupije i katedrale u subotu, 15. srpnja sudjelovali su na euharistijskom slavlju u katedrali u 10 sati. Svetu Misu predslavio je i prigodnu propovijed uputio nadbiskup Tomo Vukšić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA