Priopćenje u svezi događanja u župi Crnač

S obzirom na različite upite o organiziranom referendumu koji je Mjesna zajednica Crnač organizirala u nedjelju 30. siječnja 2022. godine, a radi jasnoće i izbjegavanja svih nedoumica, Biskupski ordinarijat u Mostaru priopćava sljedeće:

1. Katolička crkva ima svoj ustroj i način djelovanja, kao i način podjele službi, koja se ne može valjano steći bez kanonskog povjeravanja, kako definira Zakonik kanonskoga prava (usp. kan 146 ZKP).

2. Vlast upravljanja u Crkvi postoji po božanskom ustanovljenju i ne dodjeljuje se referendumima, niti peticijama. Za tu su vlast sposobni oni koji su, prema odredbi pravnih propisa, obilježeni svetim redom, a zadaća je dijecezanskog biskupa da u svojoj partikularnoj Crkvi slobodnim podjeljivanjem popunjava crkvene službe (usp. kan 129 § 1; kan 157 ZKP). Sukladno rečenom, organizirani referendum nema nikakav učinak na nutarnje djelovanje Katoličke crkve, u konkretnom slučaju Mostarsko-duvanjske biskupije.

3. Dijecezanskom biskupu u biskupiji koja mu je povjerena pripada sva redovita, vlastita i neposredna vlast koja se zahtijeva za vršenje njegove pastoralne službe i dužan je promicati zajedničku stegu sve Crkve i stoga zahtijevati obdržavanje svih crkvenih zakona (usp. kan 381 § 1; kan 392 § 1).

4. Katolička crkva poštuje odvojenost Crkve i države i protivi se bilo kakvom miješanju zadaća i zadiranju u vlastito funkcioniranje bilo koje strane.

5. Biskupski ordinarijat u Mostaru i biskup Petar Palić su na svako traženje župljana župe Crnač odgovorili otvorenošću i spremnošću pomoći da se situacija u župi, u kojoj je službu vršio svećenik bez kanonskog povjeravanja i pod crkvenom kaznom, normalizira.

Toj zadaći i pastirskom poslanju u izgradnji jedinstva biskup Petar Palić će ostati i dalje posvećen, sukladno svim normama crkvenoga zakona koje obvezuju sve koji pripadaju Katoličkoj crkvi.

Mostar, 30. siječnja 2022.

don Nikola Menalo
generalni vikar

Izvor: Crkva na kamenu