Procvjetali mladošću

Foto: KIUM

GORANCI – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gorancima, u Mostarskom dekanatu, broji svega 185 vjernika. Mahom su to starije osobe. Ali za slavlje sakramenta sv. potvrde župa procvjeta mladošću. Naime, u dogovoru biskupa Ratka i mjesnoga župnika, u župi se svake godine upriličuje dijeljenje svete krizme potomcima Gorančana koji žive u Mostaru. Oni vjeronaučnu pripravu pohađaju u jednoj od mostarskih župa, pretežito u župi sv. Marka u Cimu, a njihovi roditelji i oni sami zažele imati sv. krizmu u župi vlastita krštenja ili krštenja svojih roditelja. Tako je bilo i ove godine na blagdan sv. Katarine Sijenske, 29. travnja. Od 7 predstavljenih krizmanika – pet krizmanica i dva krizmanika – petero ih je kršteno u Gorancima, a dvoje u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Biskup Ratko, koji je taj dan dijelio sakrament sv. krizme u župi sv. Ante Padovanskoga na Humcu, za ovo je slavlje, u dogovoru sa župnikom fra Ivanom Ivandom, ovlastio generalnoga vikara don Željka Majića. Zbog zdravstvenih razloga, župnika fra Ivana mijenjao je fra Marko Jurič, župni vikar župe sv. Petar i Pavla u Mostaru i nekadašnji goranački župnik (2000.-2005.). A na ovo slavlje nije mogao ne doći i župnik fra Ivan kojega su vjernici radosno pozdravljali i željeli mu brzo ozdravljenje i što skoriji povratak.

Fra Marko je sve uredno pripremio. Otisnuo je i uvezao liturgijski vodič s pozdravnim govorima, s liturgijskim čitanjima koja su pročitale dvije krizmanice, s molitvenim zazivima za koja su bila zadužena dvojica krizmanika, kao i sa zahvalnom riječju. Na početku Misnoga slavlja svima se pozdravno obratio župnik fra Ivan. Generalni vikar odgovarajući na bratsku  dobrodošlicu, cijeloj zajednici prenio je blagoslovne pozdrave biskupa Ratka, župniku fra Ivanu zaželio brzo ozdravljenje, a fra Marku zahvalio na bratskoj pripomoći i pripremi slavlja. U propovijedi ohrabrio je malobrojnu zajednicu te, osvrćući se na pozdrav krizmanice koja je goranačku vjerničku zajednicu predstavila kao „stado malo“, istaknuo da nije malen onaj tko se malim brojem broji niti velik tko se velikim čini, već je velik tko se Boga boji i sve Božje zapovijedi poštuje, a premalen je i jadan onaj koji Boga zanemaruje i njegove zapovijedi ne opslužuje. Temeljeći propovijed na ulomku iz Evanđelja od dana (Mt 11,25-30), propovjednik je poželio krizmanicima da im mudrost i umnost, koje se spominju u Isusovim riječima, a ubrajaju se u sedam darova Duha Svetoga, budu takve da Bog svoju Slavu od njih ne krije nego je po njima svima objavljuje.

Nakon misnoga slavlja i skupna fotografiranja, krizmanici se, u pratnji roditelja i kumova, pošli na već pomalo napuštena i opustošena ognjišta, da plamom Duha Božjega ogriju djedove i bake, a župnik fra Ivan i fra Marko, zahvalni mjesnomu ugostitelju koji je darovao večeru, pripremili su bratski stol u župnoj kući gdje se priključio fra Iko Skoko iz Mostara u pratnji postulanta.

Bog dao da  Goranci opet zažive kao nekad!

 

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM