Sveta Misa za početak akademske godine

Foto: Crkva na kamenu

MOSTAR – Profesori, djelatnici i studenti Sveučilišta u Mostaru okupili su se 16. listopada u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetoj Misi za početak akademske godine. Misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga na sve okupljene predslavio je generalni vikar biskupija Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske don Nikola Menalo u suslavlju s don Branimirom Bevandom, povjerenikom za mlade, don Tomislavom Ljubanom, župnikom župe Sv. Mateja u Mostaru i don Zvonimirom Rezom, župnim vikarom župe Sv. Ivana u Mostaru.
Pjevanje na svetoj Misi animirao je Mješoviti zbor Studija glazbene umjetnosti FPMOZ-a u Mostaru pod ravnanjem prof. Katje Krolo-Šarac, a studenti su čitali misna čitanja i molitvu vjernika.
Don Nikola je pozdravio sve prisutne sveučilišne djelatnike i studente koji su došli na ovu svetu Misu zazvati Duha Svetoga da nas prati u našemu životu koji se sastoji od učenja. Učimo svaki dan, iznova. Ono što nam je najbitnije jest da pred sobom uvijek imamo najvažniju knjigu a to je Sveto Pismo. Iz nje učimo kakvi bismo trebali biti i kako bismo bili na Božjemu putu. I naš biskup Petar je na putu i zbog toga nije mogao biti danas s nama jer se nalazi u zajedništvu sa Svetim Ocem Franjom i ostalim biskupima i sudionicima redovite biskupske sinode koja se održava u Rimu, kazao je don Nikola.
U homiliji don Nikola je kazao kako pri Sveučilištu u Mostaru osim stalnih, pridruženih i ostalih članica djeluje 11 ustrojbenih jedinica. Nadamo se i molimo se dragom Bogu za proširenje ove akademske obitelji. Svakom fakultetu ponaosob uputio je nekoliko rečenica iz Svetoga Pisma, uglavnom Novoga Zavjeta. Cijelu propovijed donosimo u nastavku.
Okupljene je na kraju svete Mise pozdravio don Branimir, biskupijski povjerenik za mlade, zahvalivši svima koji su sudjelovali u ovome misnom slavlju. Pozvao je mlade na susrete i ostale događaje koje organizira pokret za mlade Mi ViDiMo. U protekle dvije godine, otkako je nastao pokret Mi ViDiMo, organizirano je 70 različitih događaja, a osobito su bile posjećene mjesečne tribine za mlade u mostarskoj katedrali. Prva ovogodišnja tribina organizirat će se u četvrtak, 19. listopada, a predavanje će imati mjesni biskup mons. Petar Palić.

Misa prilikom početka akademske godine 2023./2024.

Pozdravljam kolege svećenike i redovnike, pozdravljam Vas poštovani rektore kao i djelatnike SUM-a, cijenjene dekane i profesore, a nadasve vas dragi studenti.
Dok sam razmišljao o današnjoj propovijedi palo mi je na pamet da pri Sveučilištu u Mostaru, osim stalnih, pridruženih i ostalih članica djeluje 11 ustrojbenih jedinica. Nadamo se i molimo se dragom Bogu za proširenje ove akademske obitelji. Htio bih uputiti nekoliko rečenica iz Svetoga Pisma, ugl. Novoga zavjeta. Nemojte mi zamjeriti ako nisu apsolutno adekvatne za pojedinu ustrojbenu jedinicu, ali svakako dobro dođe razmišljati o onome na što nas poziva Evanđelje.

 1. APTF: Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet. Nezaobilazno je spomenuti da ona dvojica učenika u Emausu prepoznaše Isusa u lomljenju kruha (Lk 24,35). Svi tekstovi o ustanovi Euharistije (Mt 26,26; Mk 14,22, Lk 22,19 i 1 Kor 11,24) govore da je Isus uzeo kruh, zahvalio i prelomio ga za početak uzvišenog obreda. Pavao u 1 Kor 10,16 piše: “Sudite sami što govorim. Kalež blagoslova, koji blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh, koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova?” Drago mi je kada toliki broj studenata, ne samo ovoga fakulteta, ima na umu ove riječi i živi od krvi i tijela Kristova.
 2. ALU: Akademija likovnih umjetnosti. Drago mi je da je Crkva uvijek išla ukorak sa svojim vremenom i otkrivala toliko talentiranih studenata koji će slikom i kistom, dlijetom i mramorom prikazivati događaje spasenja u naših bogoslužnim i pastoralnim prostorima i svima nama pokazivati preko slike i kipa ono na što smo usmjereni, a to je nebeski grad Jeruzalem. Molimo Boga stvoritelja da pomogne stvarateljima da nas obogaćuju svojim djelima koja služe na korist vjernicima kako bi preko tih djela upoznali tvorca svemira.
 3. EF: Ekonomski fakultet. Evanđelje upravo svjetluca novcima, drahmama i talentima, da nas oduševi za pošteno i nesebično vođenje poslova u korist kraljevstva Božjega. Dovoljno se prisjetiti da su veliki svećenici odredili 30 srebrnjaka Judi za izdaju, ali i Isusovih riječi Petru: „”Idi na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš, uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga i podaj im ga za me i za se” (Mt 17,24-27). Sjetimo se žene koja je imala 10 drahmi, ali je jednu izgubila, pa je zapalila svjetlo, pomela kuću sve dok je nije našla (Lk 15,8-9). Sjetimo se talenata i mna. Mna označuje milost: tko se njome služi, taj milost povećava, a tko se njome ne služi, taj je gubi.
 4. FPMOZ: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Zadržat ću se samo na brojevima koji su kod Židova igrali veliku ulogu. Bilo je 613 propisa Tore, a sve zato što ima 613 slova u Dekalogu. Broj 7 Židovima je bio sveti broj. Petar upita Isusa: “Gospodine, koliko puta, ako sagriješi brat protiv mene da mu oprostim? Do sedam puta?” Rabini su učili da Bog oprašta do tri puta, pa je Petar mislio da je s brojem 7 čak pretjerao. Reče mu Isus: Sedamdeset puta sedam (Mt 18,21-22), tj. 490, što očito znači uvijek, ili: toliko puta koliko te uvrijedi. Time je Isus donio novu zapovijed ljubavi i praštanja. Broj 12. Isus će sjesti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena izraelskih (Mt 19,28). Izbor dvanaestorice apostola slika je dvanaestorice patrijarha i 12 plemena izraelskih. Poslije Isusova uskrsnuća apostoli su požurili da na mjesto Jude, izdajnika izaberu Matiju. Žena obučena u sunce ima na glavi krunu od 12 zvijezda. Europska zajednica prihvatila ju je 1986., a kasnije 1992. Europska unija. Od tada zastavu koriste zajedno i Europska unija i Vijeće Europe. Dvanaest zvjezdica izabrano je kao broj koji nema političkih konotacija te kao simbol savršenstva i potpunosti. Izraz stostruko znači vrlo mnogo. “I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca ili majku, ili ženu ili djecu, ili polja poradi imena moga stostruko će primiti i život vječni baštiniti” (Mt 19,29).
 5. FSRE: Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike. U Isusovo doba nije bilo računarstva i elektrotehnike, ali danas se preko ovih odsjeka toliko o Isusu piše i distribuira ono što je govorio da možemo biti zahvalni napretku, ali koji se također može i zloupotrijebiti. Ljudski organizam. Najnapredniji stroj kojeg ne možete izumiti. A neki će opet reći da nema svoga Stvoritelja i da je nastao sam od sebe, nasumičnim spajanjem čestica. Anatomija ljudskoga tijela je zaista čudesna i zadivljujuća. Tko može objasniti proces stvaranja? Kako su nastale kosti, tetive, kapilari, mozak, srce…? “Spomeni se, molim te, da si me kao glinu načinio; zar ćeš me opet u prah vratiti? Nisi li me kao mlijeko izlio i kao sir me zgrušao? Kožom i mesom si me odjenuo, kostima i tetivama me ogradio” (Job 10,9-11). “Jer ti si bubrege moje u vlasti imao; ti si me prekrivao u utrobi majčinoj… Tvar moja nije ti bila skrivena dok sam nastajao u tajnosti, dok sam brižno pravljen u najnižim dijelovima zemlje. Tvoje oči već tada vidješe moj zametak, još nedovršen, a u tvojoj knjizi bijahu popisani svi moji udovi, koji su iz dana u dan oblikovani, kada još nije bilo ni jednoga od njih” (Ps 139,13-16). “Prije negoli sam te oblikovao u utrobi, znadoh te” (Jr 1,5). Ako ćete negirati Kreatora, morate negirati i samoga sebe.
 6. FZS. Fakultet zdravstvenih studija. Nard. Kad je Isus bio u Betaniji za stolom u kući Šimunovoj dođe jedna žena koja je imala posudu od alabastra s dragocjenim nardovim uljem i, razbivši posudu, izlije mu ulje na glavu (Mk 14,3). U istom mjestu Lazarova sestra Marija izlila je nardovo ulje na Isusove noge na što su Isusovi učenici bili ljuti. Isus im reče: “Što dodijavate ovoj ženi? Ona učini dobro djelo na meni: jer siromaha uvijek imate sa sobom, ali mene nemate vazda… Zaista kažem vam, gdje god se bude propovijedalo ovo evanđelje po svem svijetu, navješćivat će se ono što ona učini-njoj na spomen” (Mt 36,10-13). I zaista, nema mjesta na svijetu, gdje se ta žena svake godine ne spomene u liturgiji. Slavna djela vladara i podvizi silnika padaju u zaborav, ali ne i to njezino djelo.
 7. FARF. Farmaceutski fakultet. Smirna. Bila je jedna od darova koje su mudraci donijeli Isusu na dar. Isusu su na križu vojnici dali vino pomiješano sa smirnom, ali on ga ne uze (Mk 15,23). To se davalo raspetome da mu ublaži boli. Isus ga nije htio uzeti, htio je ispiti čašu trpljenja do kraja pri punoj svijesti.
 8. FF. Filozofski fakultet. Time što se kršćanska vjera odlučila jedino za Boga filozofa i što je tog Boga, dosljedno, proglasila Bogom kojemu se može moliti i koji se obraća čovjeku, ona je Bogu filozofa dala potpuno novo značenje, otrgla ga od isključivo akademskog i tako ga duboko preobrazila. Taj Bog, koji je prije postojao kao neutrum, kao vrhovni, konačni pojam, Bog koji je shvaćan kao čisti bitak ili kao čisto mišljenje što vječno zatvoreno u samome sebi kruži, ne pružajući se prema čovjeku i njegovu malenom svijetu, Bog filozofa, čija čista vječnost i nepromjenjivost isključuje svaki odnos prema onome što je promjenljivo i što nastaje, – sada, kako ga vjera shvaća, pokazuje se kao Bog ljudi, Bog koji nije samo mišljenje mišljenja, vječna matematika svemira, nego agape, moć stvaralačke ljubavi.[1]
 9. FGAG. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. Jedno od svjetskih čuda ondašnjega, Isusova svijeta bio je Herodov hram. Na njemu je radilo 10.000 radnika i 1000 svećenika. Radovi su počeli 18. godine Herodova vladanja i završili 64. godine poslije Krista. Bio je sagrađen od bijeloga i čvrstoga mramora i obložen zlatnim pločama. Rabini su znali reći: “Tko nije vidio Herodova hrama, nije još vidio savršenu građevinu”. Srušili su ga Rimljani 70. godine, a na mjestu gdje je stajao diže se Omarova džamija. Tko je ikada od Židova Isusova vremena mogao pomisliti da će taj hram biti srušen. A ipak po Isusovu proroštvu imao je biti razoren ne samo hram nego i sav Jeruzalem što se kasnije dogodilo. Žrtve staroga zavjeta nisu mogle nikako očistiti od grijeha. Prava istinita žrtva, koja pomiruje čovjeka s Bogom, jest Isusova žrtva u mnogim iz arhitektonskoga kuta gledano, bezvrijednim zdanjima, a za ljude vrhuncima nečijega intelekta i Božjega djelovanja kroz Isusovu žrtvu koja pere grijehe pobožnika.
 10. MEF. Medicinski fakultet. O gubi, gubavcima, opsjednućima i drugim bolestima imamo prepune evanđeoske ulomke. Istina je da je bolest posljedica grijeha, jer sva naša zla vuku svoj korijen iz istočnoga grijeha, ali krivo bi bilo zaključivati da je svako vanjsko zlo kazna za prethodne naše osobne grijehe. Često se od Isusa u situacijama liječenja čula riječ: “Sinko, idi i ne griješi više. Ta što je lakše reći: Otpuštaju ti se grijesi ili reći: Ustani i hodi? Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe! Tada reče uzetomu: Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući! I on usta te ode kući” (Mt 9,4-7).
 11. PF. Pravni fakultet. Kod Židova su bila 3 različita sudišta. Prvo je sudište trojice sudaca, drugo je dvadeset i trojice a treće sedamdesetorice sudaca. Sinedrij je bio vrhovno sudište pod rimskim nadzorom. Imao je 70 sudaca plus velikoga svećenika. Mogao je osuditi na smrt, ali za izvršenje smrtne kazne bilo je potrebno odobrenje rimskoga namjesnika. Tako je bilo i u Isusovu slučaju. Najprije pred Sinedrijem a onda pred Pilatom. Nakon izvršenja kazne dogodilo se naše otkupljenje na križu i u Uskrsnuću, muci, smrti i Uskrsu. Nakon ove najpoznatije svjetske presude došlo nam je spasenje. U NZ od imena koja se spominju imamo samo jednoga pravnika, koji se po struci, spominje u poslanici Titu, a zove se Zena. Koliko je god težak i nevidljiv trud pravnika, neka im podrška bude zagovornik, pravnik Zena, koji se spominje u poslanici Titu: “Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane” (Tit 3,13). A tko je bio Zena ne znamo. Ovdje se spominje u jednoj rečenici. Značajno je da je u prvoj crkvenoj zajednici bilo i visoko izobraženih članova.[2] Kao što je pravnik Zena ostao neznatan, tako ćemo i mi mnogi ostati maleni i neznatni. Neka naše djelovanje bude usklađeno s Božjim neprolaznim zakonima. Amen.

[1] RATZINGER, JOSEPH, Uvod u kršćanstvo, Zagreb, 2017., str. 115-116.

[2] PERIĆ, RATKO, Znamenita imena iz apostolskih vremena, Mostar, 2008., str. 205-206.

Izvor: Crkva na kamenu