Kardinal Bozanić najavio dolazak zemnih ostataka hrvatskoga sveca Leopolda Bogdana Mandića u Hrvatsku

Foto: CNA

ZAGREB – Knjiga razgovora pape Franje s talijanskim novinarem Andrejem Torniellijem Božje je ime Milosrđe predstavljena je u srijedu 24. veljače u sklopu korizmenih tribina na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS) u Zagrebu.

Nema stanja iz kojeg čovjek ne može izići uz pomoć Božjega milosrđa, poručio je kardinal Josip Bozanić prilikom predstavljanja knjige i najavio 13. travnja dolazak u Zagreb zemnih ostataka hrvatskoga sveca Leopolda Bogdana Mandića koji će biti izloženi u crkvi sv. Leopolda Mandića u zagrebačkoj Dubravi.

Kako je bilo naj­av­ljeno, odred­bom Svetoga Oca Franje, pos­mrtni ostatci sv. Leopolda Mandića i sv. Pija iz Pietrelcine bili su izlo­ženi jav­nom što­va­nju u Rimu od 3. do 11. veljače.

Povod pri­vre­me­noj tran­s­la­ciji sve­tač­kih moćiju jest osobna odluka pape Franje kojom su ova dva svetca iza­brana kao zaštit­nici izvan­redne Svete godine milosrđa, te je nji­hovo cje­lo­vito živ­lje­nje krš­ćan­ske vjere, svje­do­če­nje Božjeg milo­srđa i lju­bavi, te neumorno slu­že­nje braći po sakra­mentu pomi­re­nja stav­ljeno kao pri­mjer i nadah­nuće vjer­ni­cima cje­lo­kupne Crkve.

Budući da su ova dva sve­tačka lika kao uzori vjere i sveti zaštit­nici Jubileja nadah­nju­jući svje­doci Božjeg milo­srđa, nji­hove relik­vije će u ovoj Svetoj godini biti izlo­žene što­va­nju i na dru­gim mjes­tima.

Tako se s veli­kim nes­trp­lje­njem oče­kuje dola­zak relik­vija sv. Leopolda Mandića u Zagreb, gdje će osim u njemu posve­će­noj crkvi u Dubravi od 13. do 18. trav­nja, biti izlo­ženo i jedan dan u Zagrebačkoj katedrali.

Izvor: Crkva na kamenu/Narod.hr