Održana sjednica Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu

Foto: IKA

ZAGREB – Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća vrhbosanskoga pomoćnog biskupa Pere Sudara održana je 30. ožujka u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu redovita godišnja sjednica Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu. Na sjednici su sudjelovali uz ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislava Markića, koji je ujedno i tajnik Vijeća, predsjednici Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine fra Jure Šarčević i dr. fra Miljenko Šteko te područni delegati hrvatske inozemne pastve iz Australije, Austrije, Kanade, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Skandinavije, Slovenije, Švicarske, Zapadne Europe kao i predstavnik pastoralnih suradnika iz Njemačke.
Biskup Sudar je na samom početku, nakon molitve i uskrsne čestitke, pozdravio sve nazočne članove Vijeća, poželjevši dobrodošlicu novim članovima provincijalu Šteki i suradnici u uredu Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Dubravki Petrović Štefanac. Uvodeći u rad cjelodnevnog susreta istaknuo je važnost dušobrižništva za naše brojne iseljenike, osobito naglasivši da je pitanje zbrinjavanja i uljučivanja u rad misija Hrvata katolika moralna obveza. Nadalje biskup Sudar je ukratko istaknuo najvažnije zaključke sa zajedničkoga zasjedanja HBK i BK BiH održanog 26. veljače u Mostaru, vezane uz tematiku hrvatske inozemne pastve te je prenio kako su biskupi podržali nove projekte Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu usmjerene ponajprije mlađem naraštaju iseljenika. Članovima Vijeća i svim drugim pastoralnim djelatnicima u iseljeništvu uime biskupa HBK i BK BiH uputio je riječi zahvale za njihovo djelovanje u čuvanju i promicanju vjere našeg iseljeničkoga puka.
Uslijedilo je Godišnje izvješće Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu o aktualnom stanju hrvatske inozemne pastve koje je članovima Vijeća podnio ravnatelj Markić. Nazočne je izvijestio da naša hrvatska inozemna pastva djeluje u 186 župa, misija i zajednica diljem svijeta s ukupno 195 svećenika, 6 trajnih đakona, 50 redovnica, 44 pastoralna suradnika laika i 48 tajnica. U tom je kontekstu istaknuo potrebu pomlađivanja klera koja se ponegdje već i događa. Uz prikazano Financijsko izvješće Fonda solidarnosti za 2015. godinu, ravnatelj Markić predstavio je i aktivnosti poduzete u protekloj godini. Iznio je aktualne personalne promjene i potrebe te naglasak stavio na planirane projekte i djelovanje Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu.
Potom su svoja izvješća iznosili područni delegati hrvatske inozemne pastve. Istaknuli su aktualne prilike u misijama, župama, zajednicama sa svim specifičnostima pojedinih područja. Prilikom izvješćivanja, koje je bilo popraćeno interventima, razvila se rasprava bogata pastoralnim iskustvima s ciljem što učinkovitijeg daljnjeg djelovanja među hrvatskim iseljenicima.
Tijekom sjednice Ante Beljo kratko je obavijestio sudionike o tijeku pripreme za osnivanje Zaklade za istraživanje novije hrvatske povijesti, iseljeništva i totalitarizama 20. stoljeća.
U završnoj raspravi između ostaloga je zaključeno kako crkvena visoka učilišta treba potaknuti na sustavno istraživanje vrlo bogatoga pastoralnog djelovanja među našim iseljenicima. Također je razmotren i podržan prijedlog obilježavanja pedesete obljetnice ustanovljenja Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA