O 36. smrtovdanu nadbiskupa Čule

U četvrtak, 29. srpnja 2021., u mostarskoj katedralnoj crkvi slavljena je večernja sv. Misa koju je predvodio župnik msgr. Luka Pavlović. Bilo je to zahvalno sjećanje pred Gospodinom za život i crkveno djelo blagopokojnoga biskupa Petra Čule (1898.-1985.), s preporukom njegove duše ljubavi Oca nebeskoga. Biskup je Čule nakon ređenja pohađao teološki studij u Belgiji i Austriji te potom služio kao svećenik u hercegovačkim biskupijama, uglavnom u upravnim tijelima Biskupskog ordinarijata (1920.-1942.). A zatim kao rezidencijalni biskup (1942.-1980.), ali je od toga bio pod komunističkom osudom 11 i pol godina zatvora (osuđen 1948.), koji je najvećim dijelom odrobijao u Zenici. Svoju je biskupsku službu preuzeo početkom 1958. godine. Uz njega je vjerno crkveno služio 22 godine (1958.-1980.) dr. don Marko Perić, koji je nakon dvije godine svoje biskupske službe u Kotoru (1981.-1983.), pretekao biskupa Petra u grobnicu katedralne kripte. Zajedno s njima dvojicom biskupa očekuje uskrsnuće mrtvih i biskup Pavao Žanić, najprije koadjutor (1971.-1980.), zatim dijecezanski biskup u Mostaru do 1993., preminuo 2000., a s groblja iz Kaštela Novoga posmrtni su mu ostatci preneseni u mostarsku katedralu u povodu stoljetnice njegova rođenja (1918.-2018.).

Biskup je Čule u skladu s apostolskim pismom pape Lava XIII. Ex hac augusta iz 1881. (ove godine pada 140. obljetnica) uza svoje svakodnevne brige i salijetanje župa u Hercegovini, pomlađivao kler novim zvanjima: zaredio je 84 svećenika za hercegovačke biskupije. Aktivno je sudjelovao na Drugom vatikanskom koncilu (1962.-1965.). Osnovao je 14 novih župa. A glavna mu je preokupacija bila podizanje katedralnoga hrama u Mostaru, što je i uspio ostvariti unatoč nebrojenim poteškoćama s raznih strana. Osnovao je posljednju, 14. župu, katedralu Marije Majke Crkve, 1980.

U povodu 5. obljetnice smrti, 1990. godine, priređen je znanstveni simpozij Za Kraljevstvo Božje, koji je objavljen prije 30 godina u Mostaru, 1991., gdje je obrađen Život i djelo nadbiskupa Petra Čule. Od tada nije se prestalo pisati o ovom crkvenom velikanu skoro svake godine, osobito o obljetnici njegove smrti.

Navodimo neke istaknutije radove i članke o biskupu Čuli:

„Petar Čule“, u: Da im spomen očuvamo, Mostar, 2000., s literaturom: str. 52-56.

M. Perić, Hercegovačka afera, Mostar, 2002., passim, vidi Kazalo.

– C. Marmion, Krist – život duše, preveo P. Čule, Split, 2008.

– „Imenovanje don Petra Čule mostarsko-duvanjskim biskupom“, u: Službeni vjesnik, 1/2009., str. 77-89.

– „Biskup Čule i pročelnik odjela za bogoštovlje Glavaš“, u: Službeni vjesnik, 3/2009., str. 280-282.

– „O služenju biskupa Čule“, u: Službeni vjesnik, 2/2011., str. 190-191.

– „I Vescovi“ – Bosnia ed Erzegovina, u: Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, Roma, 2017., str. 387-404; o biskupu Čuli, str. 391-401.

– A. Babić, „Dr. Petar Čule – životni put“, u: Hercegovina, 4, serija 3, Mostar, 2018., str. 327-356.

– „Obljetnica smrti nadbiskupa Čule“, u: Službeni vjesnik, 2/2019., str. 150-151.

– https://www.md-tm.ba/clanci/mostar-o-35-obljetnici-smrti-nadbiskupa-cule

– Službena web stranica Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan: 31. srpnja 2020.

– „La cura pastorale dei vescovi in Bosnia-Erzegovina“, u: Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa, a cura di Jan Mikrut, Verona, 2020., str. 561-573: o biskupu Čuli: str. 562-563.

Izvor: Crkva na kamenu